Het operationele inkoopproces

E-ordering richt zieh op het gebruikmaken van internettechnologie in het afroepproces (als onderdeel van het operationele inkoopproces) van producten en diensten. In feite is e-ordering een proces waarbij medewerkers in een organisatie, die operationele behoeften hebben aan allerlei producten en kantoor huren zuidas diensten, deze op elektronische wijze kunnen aanvragen, bestellen en ontvangen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenoemd Ordering ordering catalog system. Het kan hierbij gaan om zowel geplande als catalog system ongeplande operationele behoeften. In de praktijk wordt het ordering catalog system vaak gebruikt voor kantoor huren leeuwarden het aanvragen, bestellen en ontvangen van facilitaire producten en diensten, omdat het aanvragen, bestellen en ontvangen van primaire producten en diensten binnen organisaties vaak al wordt ondersteund door andere systemen (zoals ERP). Een ordering catalog system is een toepassing, waarmee elektronische bestelaanvragen voor producten en diensten kunnen worden aangemaakt en verstuurd, die (via geautomatiseerde goedkeuringsprocedures) worden goedgekeurd en worden omgezet in elektronische bestellingen voor leveranciers.
De ‘motor’ van een ordering catalog system is een elektronische catalogus metdaarin: • geselecteerde (gecontracteerde) leveranciers; • gekozen producten en diensten; • contractprijzen. In feite bevat de catalogus van een ordering catalog system een deel van de resultaten van het tactische inkoopproces. Het tactische inkoopproces, dat bij veel organisaties wordt uitgevoerd door de afdeling inkoop, levert diverse contracten op: raamcontracten, afroepcontracten, eenmalige kantoor huren rotterdam contracten enzovoort. Met name de afspraken die in afroepcontracten zijn vastgelegd over producten, diensten en prijzen vormen de voeding voor de catalogus in het ordering catalog system.
5.6.3 Gevolgen van e-procurement voor de logistiek Deze gevolgen kamen met name tot uitdrukking in besparingen op twee soorten kosten: • interne kosten (medewerkers die tijd besteden aan verschillende inkoopactiviteiten, voorraden die worden gereduceerd); • externe kosten (het inkopen buiten contracten om ende daarmee samenhangende out-of-pocketuitgaven).
Harink (2004) schat op basis van diverse bronnen in dat de bestelkosten met 75% verminderd kunnen worden en dat de voorraadkosten met 25% verlaagd kunnen worden, terwijl het meer binnen contracten kopen aanleiding geeft tot gemiddeld 5% lagere inkoopprijzen. E-procurement Met betrekking tot de relatie tussen e-procurement en logistiek formuleert genoemde auteur de volgende conclusies. Het is duidelijk geworden dat ICT onomkeerbaar haar intrede heeft kantoor huren zwolle gedaan in de inkoopfunctie. Een aantal bedrijven loopt hierbij voorop, zoals Philips, KLM, Rabobank en Achmea. Deze bedrijven zijn al vergevorderd in het proces om een ordering catalog system in te voeren. Met name deze ordering catalog systems zullen bij steeds meer organisaties worden ingezet om het facilitaire inkoopvolume te beheersen. Dit heeft uiteraard ook ingrijpende gevolgen voor de logistieke functie binnen die organisaties.