Het Netto Aanvangsrendement (NAR)

Het Netto Aanvangsrendement (NAR) houdt rekening met de exploitatiekosten van een object zoals blijkt uit de vergelijking voor het NAR. netto markthuu’jaarl _ bruto markthuu’jaarl – gemiddelde goedkoop kantoor huren amsterdam exploitatiekosten NAR totale investering totale investering De netto markthuur is de bruto markthuur minus de gemiddelde exploitatiekosten. De exploitatiekosten die in de berekening van het gemiddelde worden meegenomen zijn de financiële leegstand, huurdervingen, dagelijkse onderhoud, OZB, beheer en promotiekosten. Van deze kosten wordt een gemiddelde waarde berekend. Erfpachtcanons worden niet in deze berekening meegenomen. Zoals we eerder vermelden beschouwen we de erfpachtverplichtingen apart. Zie hiervoor hoofdstuk 6: waardering bij erfpacht. Reserveringen voor groot onderhoud moeten wel meegenomen worden. Is er sprake van langdurige structurele leegstand, dan nemen we die niet op in de gemiddelde exploitatiekosten, maar corrigeren we de bruto markthuur. Structurele leegstand is dan marktconform: volgens de markt kan het pand nooit volledig verhuurd worden. Belangrijk is of groot goedkoop kantoor huren leeuwarden onderhoud is meegenomen in de gemiddelde exploitatiekosten. Reserveringen voor groot onderhoud zijn kasstromen en moeten wel degelijk opgenomen worden in de berekening. De reserveringen worden op een reserveringsrekening gestort en uitgekeerd als dat nodig is. 68 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Voor de totale investering in de noemer gelden dezelfde componenten als in de berekening van het BAR. De berekening van de marktwaarde van een object geschiedt op dezelfde manier als bij een BAR benadering. De relatie tussen het BAR en het NAR kan via een getallenvoorbeeld inzichtelijk gemaakt worden. Stel de totale investering bedraagt 100.000 en de markthuur is gelijk aan 7. 500. Het BAR bedraagt dan 7,5%. Een kengetal voor de gemiddelde exploitatiekosten van een goedkoop kantoor huren rotterdam gebouw is 20% van de huur als we rekening houden met groot onderhoud. We gebruiken een getal van 15% als we groot onderhoud niet meenemen. In de figuur 3.12 laten we zien wat het NAR is en wat het verschil is met het BAR. BAR NAR NAR Investering 100.000 100.000 100.000 BAR/NAR FIGUUR 3.12: VERSCHIL BAR EN NAR 3.15 BAR, NAR en markthuren Informatie over het geldende BAR, NAR en over de markthuren komt tot stand op de transactiemarkt. De belangrijkste bron van informatie goedkoop kantoor huren zwolle vormen de makelaars. Zij zijn bij transacties betrokken en daarmee medeproducenten van dit soort informatie. Niet alle informatie is publiek beschikbaar of volledig transparant.