Het aanvankelijk enthousiasme

Toch is het aanvankelijk enthousiasme voor zelfsturende teams inmiddels aanmerkelijk bekoeld. Meestal worden slechts enkele elementen uit dit concept toegepast. Echte teamproductie -waarbij de meerderheid van de werknemers in het bedrijf betrokken is en waarin de teams over uitgebreide kantoorruimte huren amsterdam beslissingsbevoegdheden beschikken-komt slechts in 4% van de Europese ondernemingen voor. Zelfsturende teams zijn, zoals de titel van een ander onderzoeksrapport luidde, Useful but Unused. 6

De integrale benadering en groepsdelegatie zijn twee elementen van het hedendaagse ontwerp van productiesystemen; het principe van stroomsgewijze productie is een derde. Dit is gericht op vermindering van de complexiteit in het productieproces, en daarmee op vergroting van de beheersbaarheid en kantoorruimte huren leeuwarden betrouwbaarheid. De complexiteit van een systeem wordt bepaald door drie factoren: • het aantal elementen, dat wil zeggen het aantal mens-machinecombinaties; • het aantal verbindingen tussen deze elementen; • de omvang van de regelcapaciteit, die het aanpassingsvermogen bepaalt aan de afwijkingen die tijdens het productieproces ontstaan. Een manier om de systeemcomplexiteit te verminderen is parallelle productielijnen te creeren die homogene productiestromen vormen. Neem bijvoorbeeld een fabriek met twee soorten productie, kantoorruimte huren rotterdam maatwerk in kleine series en massaproductie, die elkaar voortdurend in de weg zitten. De beheersbaarheid van het proces wordt dan vergroot als beide in aparte productielijnen worden ondergebracht, zodat het aantal verbindingen tussen de elementen afneemt. De tweede benadering is segmentering. Daarbij worden clusters van productietaken die logisch samenhangen ondergebracht in afzonderlijke zelfsturende productieteams. Als zulke teams bestaan uit leden met kantoorruimte huren zwolle uiteenlopende productievaardigheden kunnen zij een breder stelsel van taken uitvoeren, waardoor de regelcapaciteit van het team als geheel wordt vergroot. Het basisprincipe is dat wat lokaal kan worden geregeld ook lokaal m6et worden geregeld.