Handige heuristieken

Het is niet verrassend dat handige heuristieken als representativiteit en beschikbaarheid gebruikt blijven worden, zelfs al leiden ze soms tot fouten in voorspellingen of schattingen. Wat wellicht wel verrassend is, is het onvermogen van mensen om fundamentele statistische principes als flexplek huren amsterdam regressie naar het gemiddelde of de invloed van steekproefomvang op variabiliteit te onderkennen! Hoewel iedereen in het dagelijkse leven te maken krijgt met situaties waaruit deze regels zouden moeten blijken, ontdekken slechts weinig mensen uit zichzelf de principes van steekproefomvang en regressie. Statistische principes worden niet onderkend omdat de relevante instanties niet goed worden gecodeerd. Zo ontdekken mensen niet dat opeenvolgende regels in een tekst meer variatie in gemiddelde woordlengte kennen dan opeenvolgende bladzijden, omdat ze eenvoudigweg niet letten op de gemiddelde woordlengte in afzonderlijke regels of bladzijden. Men ontdekt dus flexplek huren leeuwarden ook niet de relatie tussen steekproefomvang en steekproefvariabiliteit, hoewel er voldoende gegevens beschikbaar zijn. Het gebrek aan een passende code verklaart ook waarom mensen de biases in hun oordelen en schattingen meestal niet opmerken. Iemand kan in principe leren of zijn oordelen extern gekalibreerd zijn door bij te houden hoeveel uitkomsten daadwerkelijk plaatsvinden in de groep van uitkomsten waaraan hij dezelfde kans toekent. Het is echter niet natuurlijk om uitkomsten te groeperen op basis van geschatte kans, en zonder dergelijke groepering is het onmogelijk voor iemand om te ontdekken dat (bijvoorbeeld) slechts 50 procent van de voorspellingen waaraan hij een kans van 0,90 of hoger had toegekend ook daadwerkelijk flexplek huren rotterdam uitkomt. De empirische analyse van cognitieve biases heeft bepaalde consequenties voor de theoretische en toegepaste rol van kansinschatting. Volgens de moderne beslissingstheorie25 is subjectieve kans de gekwantificeerde mening van een ideaal iemand. Specifieker gezegd wordt de subjectieve kans op een bepaalde uitkomst bepaald door de kansverhouding die die persoon bereid is te accepteren. Een intern consistente of samenhangende subjectieve kans kan voor iemand worden afgeleid als zijn flexplek huren zwolle┬ákeuze tussen kansverhoudingen aan bepaalde principes, de axioma’s van de theorie, voldoet. De afgeleide kans is subjectief in de zin dat verschillende individuen een en dezelfde uitkomst verschillende kansen mogen toekennen.