Functionele processen en procesbeheersing

Gerelateerde afbeelding
procesbeheersing De hiervoor beschreven uitgangspunten en elementen voor procesbeheersing gelden voor elk van de onderling samenhangende functionele organisatieprocessen zoals deze in figuur 1 2.3 zijn onderscheiden. Deze processen zullen we nu kort bespreken.
De technische productie en kennisintensieve omvormingsprocessen zijn gericht op de vervaardiging van de producten of diensten in de gewenste variëteiten en hoeveelheden in de daarvoor beschikbare tijd. Een productieproces in de samenstellende proceselementen staat uiteraard niet op zichzelf maar is afhankelijk van het soort product of dienst dat wordt aangeboden. Het is goed daarbij onderscheid te maken naar soort productieproces in relatie tot de aard van een product. Als soorten producten en diensten worden daarbij in samenhang met het soort productieproces onderscheiden: grondstoffen en halffabrikaten: in massaproductie in continuprocessen; denk aan aardolie, papier, staal, gas, water, elektriciteit; enkelvoudige producten of diensten: in seriemassa of seriestukproductie; denk aan flessen, plastics, spijkers; samengestelde bedrijfsruimte nijmegen producten: variërend van eenvoudig tot ingewikkeld in seriestuk- of seriemassaproductie; denk aan fietsen, jurken, cassetterecorders, auto’s, locomotieven, computers; eenmalige (grote) werken: stukproductie op projectbasis; denk aan een kantoorgebouw, stadsuitbreidingsplan, olietanker.
Te chnische omvorming in processen van ontwikkeling en fabricage De werkzaamheden in de productieprocessen omvatten onder meer de werkvoorbereiding en productieplanning, de daadwerkelijke fabricage, het onderhoud van machines. Ook worden het ontwerpen en het ontwikkelen van nieuwe producten wel tot de technische functie van een organisatie gerekend. De productie kan op haar beurt uiteraard weer niet los worden gezien van de andere functies. Er is steeds een goede onderlinge afstemming vereist om tot de gewenste eindresultaten te komen. Uit het marktonderzoek (als taak van de commerciële afdeling) zal bijvoorbeeld niet alleen blijken hoeveel eenheden men van een product zal kunnen verkopen, maar zullen ook de eigenschappen die het product moet hebben worden aangegeven. Denk aan de functie van een product, de vormgeving, de verpakking en dergelijke. De gewenste eigenschappen moeten door de ontwerpafdeling en de ontwikkelingsafdeling in het product worden ingebouwd. Dit vergt dan het maken van een bepaald productontwerp dat via een productieontwikkelingsplan vertaald moet worden in samenstellingsvoorschriften, werktekeningen, fabricage- en montagehandleidingen en dergelijke om tot een concreet product te komen. In de fase van ontwerp en ontwikkeling van een product wordt in grote, middelgrote, CAD maar ook in kleine bedrijven gebruikgemaakt van Computer Aided Design (CAD), bijvoorbeeld in de werktuigbouw, bouwkunde, vliegtuigbouw, scheepsbouw, elektrotechniek, elektronica en weg- en waterbouwkunde, maar bijvoorbeeld ook bij het ontwerpen van nieuwe kratten en flessen. CAM Een aan CAD verwante toepassing is Computer Aided Manufacturing (CAM). De gedachte hierbij is om gegevens, die ten aanzien van een te vervaardigen werkstuk al met behulp van CAD-technieken zijn vastgelegd, te gebruiken voor het automatisch vervaardigen van programma’s voor de gereedschapswerktuigen die worden ingezet bij het vervaardigen van het werkstuk. Dit bespaart enerzijds arbeid. Anderzijds wordt (aangezien het uitgangspunt ‘de computer maakt geen fouten’ van toepassing is) in principe zekerheid verkregen omtrent de juistheid van de bewerkingsinstructie.