F(unctionele)-indeling· instellingen

Gerelateerde afbeelding

Indeling naar F, P, Gen/of M: vorm van arbeidsverdeling is situatieafhankelijk
De vorm van de arbeidsverdeling is afhankelijk van de omvang van de organisatie, maar wat de primaire activiteiten betreft vooral dus van de aard en/ of mate van verschillendheid van de werkzaamheden die worden verricht. Kleine en middelgrote bedrijven of F(unctionele)-indeling· instellingen hebben doorgaans een F(unctionele)-indeling als vorm van arbeidsverdeling direct onder de directie. Bij groei van de bedrijfsactiviteiten worden kantoorruimte huren amsterdam voor de verschillende functies productie, verkoop, inkoop en administratie afzonderlijke functionarissen aangetrokken. Binnen de afdeling Productie wordt dan bijvoorbeeld weer een nadere indeling naar fasen van het productieproces tot stand gebracht. Binnen de afdeling Verkoop wordt bij toenemende omvang van de activiteiten die zich ook over een groter gebied of zelfs over de landsgrenzen gaan uitstrekken dan voor een nadere indeling naar rayons of eventueel naar landen gekozen.
De coördinatie voor de marketing- en kantoorruimte huren leeuwarden verkoopactiviteiten in de verschillende rayons of landen ligt dan bij de marketingmanager en de verkoopmanager. In de kleine tot middelgrote bedrijven wordt de G( eografische)-indeling wel toegepast binnen de marketing- of verkoopfunctie. In geval er in verschillende plaatsen productievestigingen zijn, kunnen deze bijvoorbeeld onder één ‘hoofd fabricage’ worden gegroepeerd. In een dergelijk geval is er dan sprake van een G-indeling binnen de productiefunctie. Voordelen van een Gindeling in de vorm van rayons of landen zijn onder meer:
Dit betekent dat de specifieke factoren en omstandigheden per rayon of land in de besluitvorming (in dit geval met betrekking tot het marketing- en verkoopbeleid) beter tot hun recht zullen kunnen komen. Wanneer kantoorruimte huren rotterdam echter binnen de afdeling Marketing en Verkoop verschillende artikelgroepen worden gevoerd, is de vraag te stellen of dan toch niet voor een P(roduct)-indeling (ofwel artikelgroepen) gekozen moet gaan worden. De te kiezen vorm van taakverdeling zal sterk afhankelijk zijn van de verschillen (in kennis, ervaring, afnemersgroepen) om de artikelen te kunnen afzetten. Indien de artikelen op zichzelf niet al te zeer verschillen, maar wel aan zeer verschillende afnemersgroepen worden verkocht (consumenten en industriële afnemers). dan dient eventueel een M ( arktsegment )-indeling van de afdeling Marketing en Verkoop te worden overwogen. Afhankelijk van de verschillen in de producten als zodanig zullen verschillen in kennis, ervaring. kantoorruimte huren zwolle distributiekanalen en afnemersgroeperingen en dergelijke bepalend zijn voor de wijze van nadere indeling van (in dit geval) de commerciële functie. Onder invloed van deze factoren komt dan een eerder gekozen rayonindeling ter discussie te staan.