Frappante resultaten

Na het vastleggen van de waardestroom moet het proces zelfverbeterd gaan worden. Dat betekent dat er een flow moet gaan ontstaan. Dat werkt het Flow beste als de klant letterlijk en figuurlijk de producten kantoor huren zuidas uit de organisatie probeert te trekken. Die werkwijze staat lijnrecht tegenover wat men meestal doet. De orders worden over het algemeen de onderneming ingedrukt. Men denkt door te pushen de zaak onder druk te kunnen zetten. Het tegenovergestelde wordt echter bereikt. Door te pushen slipt de stroom dicht en loopt vast. Filevorming in het bedrijf is het geval. Door van een pushsysteem over Pushsysteem te stappen naar een pullsysteem voorkom je het inefficient gebruiken van Pullsysteem capaciteit. Pas als er een product wordt afgeleverd, mag de productie van een nieuwe starten. Dit kun je doen door het tweebakkenysteem, dat we bij kaizen al zagen. Pas als de kantoor huren leeuwarden werkbak leeg is mag er bijgevuld worden. De maximale voorraad is die in de twee bakken. Deze werkwijze wordt vaak met behulp van speciale kaartjes aangestuurd. Dit zijn de kanbans, wat in het Japans letterlijk staat voor bord ofkaartje. Deze manier van werken levert vaak frappante resultaten.
TUSSENVRAAG 10.3 Waarom was er in de westerse wereld zo weinig aandacht voor lean in de jaren negentig van de vorige eeuw? ├čiE Leniger organiseren met agile
Hoe houdl agile organisatiesflexibel en wendbaar?
Letterlijk vertaald betekent agile: behendig, beweeglijk, vlug, Jenig en Agile levendig, maar ook alert, wakker, waakzaam en op z’n hoede zijn. Het staat binnen de logistiek voor wendbaarheid, snel kunnen manoeuvreren om te voldoen aan de klantwensen. Het agile-model past bij bedrijven die veel verschillende producten maken in kleine series, waardoor het vraagpatroon moeilijk te voorspellen is. Daarom wordt het accent gelegd op snel en proactief kunnen handelen, karte kantoor huren rotterdam doorlooptijden, flexibel inzetbare capaciteit, en inspelen op de klant. Een van de onderzoekers die daar veel aan heeft bijgedragen is Christopher (2002).
Het recente verleden heeft aangetoond dat supply chains erg kwetsbaar kunnen zijn. Bekende voorbeelden zijn de terreuraanslag op 9 september 2001 en de kredietcrisis in 2007. Martin Christopher, hoogleraar marketing en logistiek aan de Cranfield School of Management kent echter nog meer voorbeelden: ‘Ericsson heeft de productie van mobiele telefoons moeten staken toen een fabriek van Philips Semiconductors, een belangrijke toeleverancier, na een blikseminslag kantoor huren zwolle compleet afbrandde: Het antwoord op de kwetsbaarheid ligt volgens Christopher in het concept ‘agility; dat zieh nog het best laat vertalen met lenigheid. ‘Agility is de mogelijkheid om snel te reageren op onverwachte veranderingen; definieerde Christopher, die refereert aan het voorbeeld van Ericsson.