Fourth party logistics

Fourth party logistics Door het steeds verder toenemen en uitbreiden van allianties is er een nieuw concept binnen het uitbesteden ontstaan. Een producent ofverlader heeft de mogelijkheid om alle supply-chainprocessen uit te besteden aan een organisatie die de beoordeling, het ontwerp, het bouwen kantoor huren zuidas en het uitvoeren van veelomvattende supply-chainoplossingen tot zijn verantwoording neemt. Deze ontwikkeling in supply-chainuitbesteding wordt fourth party logistics (4PL) genoemd. Volgens Anderson Consulting (tegenwoordig Accenture) kan een 4PL-dienstverlener als volgt worden omschreven:
‘A supply chain integrator who assembles and manages the resources, capabilities, and technology of its organization with those kantoor huren leeuwarden of complementary service providers to deliver a comprehensive supply chain solution:
Een 4PL-dienstverlener is een ketenregisseur die vaak zonder ‘assets’ de supply chain van de verlader integreert en beheert. Hierbij gebruikt de 4PL-dienstverlener logistiek dienstverleners, ICT-specialisten, management consultants en dergelijke om de operationele activiteiten uit te voeren. De strategische en tactische activiteiten, het regisseren van de supply chain, valt onder de verantwoording van de 4PL-dienstverlener.
Twee groepen logistieke-ketenoplossingen Traditioneel kunnen supply-chainoplossingen volgens Bade en Mueller (1999) worden onderverdeeld in twee groepen, namelijk: oplossingen van tactisch/strategische aard en oplossingen van operationele aard. Management consultants bieden kantoor huren rotterdam traditioneel meer tactisch/strategische supplychainoplossingen die onder te verdelen zijn in ‘reinvention’ en ‘transformation’. Operationele oplossingen worden daarentegen aangeboden door de 3PL-dienstverleners. Deze oplossingen zijn onder te verdelen in ‘implementation’ en ‘execution’. Het probleem dat hierbij is ontstaan is dat de management consultants zieh zijn gaan bemoeien met de operationele taken van de 3PL-dienstverlener en dat de 3PL-dienstverlener zieh is gaan bemoeien met de tactisch/strategische taken. 4PL biedt hiervoor de oplossing door de competenties van zowel de management consultants ende 3PL-dienstverlener te combineren en dus diensten aan te bieden op zowel operationeel als op tactisch/strategisch niveau. De diensten die een 4PL-dienstverlener aanbiedt, worden in figuur 7.7 weergegeven.
We geven een korte toelichting op de kantoor huren zwolle vier niveaus in figuur 7.7: Reinvention: het herontwerpen van de bedrijfsstrategie van de individuele schakels en het integreren hiervan in de totale supply-chainstrategie. • Transformation: het transformeren van de inspanningen van de verschillende schakels waarbij er gefocused wordt op het verbeteren van de specifieke supply-chainfuncties. • Implementation: het afstemmen van het bedrijfsproces en systeemintegratie tussen klanten en dienstverleners, waarbij geiet wordt op veranderingen in de organisaties (management of change). Hierbij worden ook de processen overgedragen die de 4PL-dienstverlener gaat uitvoeren.