European Working Group

Hoewel voorgaande definitie al een beter beeld geeft van reverse logistics ligt de nadruk nog steeds op de afvalstroom. nie European Working Group on Reverse logistics komt in 2004 met een definitie die allesomvattend kantoor huren zuidas  is en in dit boek gebruikt zal worden:
‘The process of planning, implementing and controlling backward flows of raw materials, in-process inventory, packaging and finished goods, from a manufacturing, distribution or use point, to a point of recovery or point of proper disposal.’ (De Brito & Dekker, 2004)
Het is belangrijk om onderscheid te maken in de term reverse logistics en Milieulogistiek green logistics (milieulogistiek). Hoewel kantoor huren leeuwarden beide een zekere overlap hebben is het niet mogelijk om te concluderen dat beide begrippen hetzelfde zijn. Figuur 9.2 geeft de verschillen ende overlap tussen de twee begrippen aan. Zo kunnen recycling, remanufacturing en het hergebruiken van verpakkingsmaterialen zowel onderdeel zijn van reverse, als van green logistics.
• Packaging reduction • Air & noise emissions • Environmental impact of mode selection
Uit de definitie van De Brito en Dekker (2004) is afte leiden dat het bij reverse logistics gaat om het beheersen van de verschillende retourstromen. Retourstromen Deze retourstromen kunnen vanuit de drie verschillende schakels van de traditionele supply chain bekeken worden, te weten de kantoor huren rotterdam producent, de distributeur/retailer ende consument. De Brito (2003) noemt de volgende retourstromen voor elk van de schakels: • Producent: – Grondstoffen en haljfabrikaten: het gaat hierbij om grondstoffen en halffabrikaten die niet meer gebruikt worden, omdat een product bijvoorbeeld niet meer gemaakt wordt. Siechte kwaliteit: dit zijn de producten die niet aan de kwaliteitseis voldoen en bewerkt moeten worden. – Onverkochte producten: dit zijn producten die, nadat de verkoop is stopgezet, overblijven. • Distributeur/retailer: Product recalls – Product recalls: dit zijn producten die uit de verkoop gehaald worden omdat ze mogelijk schadelijk voor de gezondheid kantoor huren zwolle kunnen zijn of niet aan de kwaliteitseisenyoldoen. De reden dat product recalls in het distributiekanaal zijn opgenomen, heeft te maken met het feit dat er in dit kanaal veel aandacht aan besteed moet worden.