Employability (inzetbaarheid)

Employability (inzetbaarheid). Dit werd het kernbegrip van HRM in de jaren negentig. Als op de lange termijn niets meer zeker is, zijn lange dienst
verbanden uitgesloten, en kantoorruimte huren amsterdam levenslange dienstverbanden al helemaal. Vroeger overleefde de organisatie de individuele werknemer. Tegenwoordig hebben veel bedrijven en instellingen een kortere levensduur dan de mensen die er werken. Vast werk is vloeibaar geworden, vervangen door ‘projecten’ en ‘werkvelden’, die per definitie van beperkte tijd zijn. De werknemer wordt de ‘manager’ van zijn eigen loopbaan, waartoe de onderneming kantoorruimte huren leeuwarden hem de faciliteiten moet bieden. Van standaardisering naar flexibilisering – de ideologie van de arbeidsverhoudingen krijgt vorm door de wijze waarop arbeid wordt georganiseerd, niet omgekeerd. Marx zou niet verbaasd zijn geweest. In zijn materialistische geschiedopvatting kende hij een centrale rol toe aan de veranderende condities waaronder mensen hun brood verdienen -de productieverhoudingen, in zijn eigen woorden. Deze vormen kantoorruimte huren rotterdam de ‘onderbouw’, waarop de ‘bovenbouw’ van politieke, juridische en filosofische ideeen rust. Bertold Brecht zou dit begrippenpaar later populariseren met de beroemde passage in zijn Dreigroschenoper: ‘Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral.’ Het personeelsmanagement is zeker realistischer geworden. Er valt veel te zeggen voor de verantwoordelijkheid van de lijnmanager voor zijn eigen personeelsbeleid, voor een systeem dat mensen beloont voor wat ze presteren in plaats van voor kantoorruimte huren zwolle wat ze geacht worden te doen en voor een inzetbaarheidsbeleid dat de productieve capaciteiten van mensen op peil houdt.