Emotionele overbelasting

Gerelateerde afbeelding

Voor de manager is het vrijetijdsbestedingsconcept een belangrijke factor waarover hij moet beslissen. De keuzemogelijkheid wordt echter voor een groot deel ingegeven door de mate waarin hij in zijn werk is geslaagd. Indien hiervan nog geen sprake is, zal hij hierin onevenredig veel tijd en energie steken. Dit heeft vanzelfsprekend zijn weerslag op zijn ‘welbevinden’ in zijn vrije tijd. 6.4.3 Overbelasting De manager wordt psychisch sterk beïnvloed door de ervaringen die hij in zijn werk opdoet en de gebeurtenissen die zich hier voordoen. Zo dringt het werk door in het gezinsleven en de vrijetijdsbesteding van de manager. Met name negatieve emoties oefenen de grootste invloed uit op het gezinsleven. Een manager die niet gelukkig is op zijn werk zal dat in zijn privé-leven ook niet makkelijk worden, ongeacht de tijd die hij thuis doorbrengt of het aantal malen dat hij op vakantie gaat.20 Opvallend is dat emoties bijna altijd naar één richting doorwerken, namelijk van werk naar privé-leven. Tijdens het werk flexplek huren amsterdam wordt er nog maar nauwelijks aan het gezin of aan vrije tijd gedacht. Toch kunnen grote privé-problemen wel degelijk van invloed zijn op de kwaliteit van het werk. Er kunnen vier verschillende vormen van overbelasting worden on- overbelasting derscheiden namelijk: Deze heeft de grootste invloed op het privé-Ie- emotionele overbelasting ven. Hiermee wordt aangegeven dat zorgen, problemen, voldoening of plezier mee naar huis worden genomen. Zijn stemming wordt bepaald door de flexplek huren rotterdam positieve of negatieve ervaringen van de afgelopen werkdag.
b Fysieke overbelasting Na een drukke en  inspannende dag komt de ma- fysieke overbelasting nager zeer vermoeid thuis. Zijn enige belangstelling gaat nog uit naar eten, wat voor de TV hangen en slapen. De fysieke kracht en tijd ontbreekt voor een levendig privé-bestaan.