Een wirwar van toevalligheden

Gerelateerde afbeelding

De woorden ‘wat’ en ‘als’ zijn normale woorden die in onze taal voorkomen zonder veel betekenis te hebben. Maar als ze samen in een zin worden gebruikt, ontstaat er dynamiek en bepalen ze levens. Want wat was er met mijn leven gebeurd als ik vorig jaar augustus niet op de knop had gedrukt om de fatale transactie in gang te zetten? Dan had ik nu nog op de beurs gehandeld, waren Kathleen ik nog bij elkaar geweest en hadden we nog steeds in onze villa in Laren gewoond met een Porsche en een Ferrari voor de deur. Aan de andere kant had ik mezelf dan nooit zo goed leren kennen als dat ik nu doe, was ik niet in dit klooster geweest, was ik Renard vergeten en had ik nog nooit van Het boek van de waarheid gehoord. Bovendien was ik dan nooit begonnen aan de belangrijkste zoektocht van mijn leven naar het geheim van het universum. Het is bizar dat door deze twee schijnbaar onschuldige woorden ‘wat’ en ‘als’ samen te voegen, complete levens worden bepaald, geliefden bij elkaar komen en dat er carrières worden gemaakt of gebroken. Wat zou er gebeuren als …. De woorden hebben in combinatie iets te maken met de magie van het leven. Tijdens de lunch gaat het aan de kloostertafel over de uitwerking op iemands leven bij het verliezen van een dierbaar persoon. Vanochtend was er een vrouw in het klooster geweest die haar enige kind bij een auto-ongeluk had verloren. Ze lijdt nu aan zinloosheid in haar leven. Elke zin of betekenis is verloren gegaan en de grond onder haar voeten voelt drassig, alsof ze er elk moment in kan wegzinken. Het is alsof ze met een beslagen voorruit door het leven gaat en elk uitzicht op levensgeluk verloren is gegaan. Elke dag bezoekt ze het graf van haar zoon, die op het kerkhof bij het klooster ligt. Ik kan me haar gemoed voorstellen, ook ik zwoegde bedrijfsruimte nijmegen maandenlang met een beslagen voorruit door het leven en was ten einde raad. Het ging zelfs zo ver dat ik er een einde aan had willen maken. De beklagenswaardige vrouw zoekt nu naar troost in de kapel en ze bidt tot God om nieuwe zin in haar leven te vinden. Ook het leven van deze vrouw wordt getekend door de woorden ‘wat’ en ‘als’. Wat zou er van haar kind terecht zijn gekomen als hij niet op het bewuste tijdstip op de plaats van het ongeluk was geweest? Wat zou er zijn gebeurd als het kind tien minuten later van huis was vertrokken? Het zijn vragen die haar hersenen nog dikwijls zullen pijnigen. Het leven bestaat uit een wirwar van toevalligheden. Is het toeval dat tijdens deze lunch juist de verdrietige vrouw ter sprake komt of zit daar een diepere betekenis voor mij achter? Zij is zwaar getroffen door het lot, maar waarom nu zij? Dat heb ik me de laatste maanden ook dikwijls afgevraagd. Waarom loopt het leven zoals het loopt? Het zijn vragen, die mij mateloos boeien en waar ik tijdens mijn reis naar Harvard antwoorden op hoop te vinden. Na de lunch belt Renard een taxi die mij naar het station brengt. Bij ons allerhartelijkst afscheid duwt Renard mij een gesloten envelop en een artikel van Roy Markowitz in de handen.