Een rendementseis (rt)

Stel we hebben een rendementseis (rt) van 8% en we hebben een object met een waarde nu (Wt-d van 100.000. Stel verder dat het object geen kasstromen genereert. Wat moet dan de waarde van het object een jaar later zijn willen we de rendementseis van 8% halen? Het is evident dat het object dan 108.000 waard moet zijn, los van de vraag of we die waarde daadwerkelijk kunnen realiseren. Er geldt: Stel nu dat ons fictieve object wel een kasstroom genereert. Stel het genereert huuropbrengsten (Ot) van 5.000 en dat de exploitatielasten (Ut) 1 .000 bedragen. De netto kasstroom (NCFt) is dan gelijk aan 4.000. Als we weer de rendementseis van 8% hanteren, wat moet gegeven de kasstroom dan de waarde van het goedkoop kantoor huren amsterdam object zijn? Om een rendement van 8% te halen moeten we 8.000 enerzijds uit kasstroom en anderzijds uit waardeontwikkeling halen. De netto kasstroom levert 4.000 op, dus moet er nog 4.000 uit waardeontwikkeling komen. De waarde van het object moet dus 1 04.000 zijn. (De eerste vorm van rendement wordt overigens direct rendement, de tweede vorm indirect rendement genoemd). Passen we de goedkoop kantoor huren leeuwarden vorige vergelijking hierop aan dan luidt deze: w; – ( 01 – t1i) In een meer simpele vorm kunnen we de termen voor Opbrengsten (Ot) en Uitgaven (Ut) vervangen door de netto kasstroom: NCFt. Passen we deze vergelijking toe op ons eenvoudige getallenvoorbeeld dan geldt: 100.000 x 1,08 – 4.000 = 104.000 Deze vergelijking is toepasbaar op tal van vraagstukken. We kunnen hiermee de tussentijdse goedkoop kantoor huren rotterdam waarde van een beleggingsobject berekenen. We berekenen dan wat ook wel de beleggingswaarde, de rendementswaarde of de DCF-waarde wordt genoemd: de op een bepaald HOOFDSTUK 2 – FINANCI√čLE EN VASTGOEDREKENKUNDE 31 tijdstip verwachte waarde van de toekomstige kasstromen van een beleggingsobject gegeven de gestelde rendementseis. In dit boek hanteren we voortaan de term DCF-waarde voor deze waarde. Kunnen we ons object voor deze waarde verkopen, dan halen we ons rendement, als we er meer voor kunnen krijgen dan is ons rendement hoger en goedkoop kantoor huren zwolle omgekeerd is ons rendement lager. Een simpel voorbeeld maakt dit wellicht duidelijk. Stel: we investeren 100.000 in een object dat in het eerste jaar 6. 500 opbrengt en 975 aan exploitatielasten kost. Onze rendementseis is 7, 5% per jaar en zowel opbrengsten als lasten stijgen jaarlijks met 2%. We exploiteren voor een periode van 5 jaar.