Een logistieke structuur

Op basis van deze eigenschappen is er in de levensmiddelenbranche een logistieke structuur ontstaan die gekenmerkt wordt door: • minimalisering van filiaalvoorraden: zo veel mogelijk in het winkelschap kantoor huren per uur amsterdam en zo weinig mogelijk magazijnvoorraden; • het bestaan van distributiecentra: regionale magazijnen waar producten van verschillende leveranciers gegroepeerd worden tot filiaalorders. In een hoge frequentie worden deze geleverd aan de filialen.
In figuur 1.11 laten we zien dat er grote overeenkomsten zijn tussen de distributiewegen die levensmiddelen en kantoor huren per uur leeuwarden medicijnen afleggen. We zien dat de ziekenhuisapotheek de functie van het distributiecentrum vervult, terwijl de verpleeg- ofverbruiksafdeling in het ziekenhuis kan worden gezien als het filiaal van een levensmiddelenbedrijf.
Naast deze overeenkomsten zijn er ook grote verschillen tussen de medicijnendistributie in vergelijking met de levensmiddelendistributie. We noemen bijvoorbeeld: • het aantal artikelnummers; • de beleveringsfrequentie; • de brutomarge; • het aantal distributiecentra.
Het aantal artikelnummers in het assortiment is in de farmaceutische hantle! vele malen groter dan in de levensmiddelenhandel. Zo kantoor huren per uur rotterdam spreekt de farmaceutische groothandel bijvoorbeeld over 100 000 verschillende artikelnummers, terwijl food er 30 000 onderscheidt.
Albert Heijn levert zijn snellopende producten tweemaal per dag afbij de winke!. Dit noemt men ook wel de beleveringsfrequentie. De farmaceutische groothandel kent een nog veel hagere beleveringsfrequentie. Vooral in de grotere steden is het niet ongebruikelijk dat een groothandel drie-a viermaal per dag (dat wil zeggen binnen twee uur nahet bestellen) een order aflevert bij de apotheker. In de farmaceutische sector is men van oudsher hagere brutomarges gewend geweest dan in de levensmiddelenbranche. De brutomarge geeft
het verschil aan tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs. Hoewel er onder druk van overheidsmaatregelen veranderingen gaande zijn, betekent dit in het algemeen dat farmaceutische producten zieh een duurdere logistiek hebben kunnen veroorloven dan levensmiddelen. Om een karte levertijd te kunnen garanderen, moet de farmaceutische groothandel relatief dicht bij zijn kantoor huren per uur zwolle afnemers gesitueerd zijn. In Nederland heeft dit geresulteerd in een relatief groot aantal depots en distributiecentra, van waaruit de opgeslagen geneesmiddelen worden gedistribueerd naar apothekers en ziekenhuizen.
Bij apotheken wordt de logistieke beheersing een steeds belangrijker aspect
Voor het goed weergeven van logistieke processen gebruiken we eenduidige symbolen in de logistieke modellen. Deze zijn weergegeven in figuur 1.12. Dit maakt de processen en activiteiten in organisaties overzichtelijker.