Een combinatie van denken en doen

Werk bestaat uit een combinatie van denken en doen, zoals we het duidelijkst zien in het ambacht. Een meubelmaker kantoorruimte huren amsterdam denkt, v66r hij aan de slag gaat, eerst na over de materialen die hij nodig heeft om een bepaalde opdracht uit te voeren, de gereedschappen die hij daarbij nodig heeft ende volgorde waarin hij de werkzaamheden zal uitvoeren. Hij plant dus zijn activiteiten. Pas
dan begint hij met de uitvoering van het karwei. Daarbij komt hij vervolgens storingen tegen. Die kunnen voorkomen in het kantoorruimte huren leeuwarden materiaal: een plank is te dik en moet eerst worden afgeschaafd – of in de gereedschappen: een lijmtang past nieten onze meubelmaker moet op zoek naar een tang die wel past. Het oplossen van de storingen in de productie noemen we regelen. Werk bestaat dus uit drie elementen: planning, uitvoering en regeling. In grootschalige productiesystemen zijn deze drie activiteiten uit elkaar getrokken en is de regeling een afzonderlijk aspect geworden van het productieproces. Naast de productiestructuur bestaat een besturingsstructuur die aangeeft wie wat regelt ten aanzien van welke storingen. Om te kunnen regelen, moet in het productieproces voldoende capaciteit zijn ingebouwd, op dezelfde wijze als er wordt gezorgd voor voldoende machinecapaciteit en menselijke capaciteit. Onder de regelcapaciteit verstaan we het vermogen kantoorruimte huren rotterdam van een productiesysteem of een productie-eenheid om storingen tijdens het transformatieproces op te heffen. De regeling kan op verschillende manieren plaatsvinden. Een mogelijkheid is zelf je problemen oplossen. Het voordeel van deze wijze van regelen is dat er geen overleg hoeft plaats te vinden met anderen: klanten, chefs of collega’s. Een voorwaarde is wel dat de beslissingen vallen binnen het eigen regeldomein, dat wil zeggen binnen de grenzen waar een individu of een kantoorruimte huren zwolle groep mag regelen. Het nadeel is dat het nemen van regelbeslissingen de voortgang van het productieproces onderbreekt.