E-business is de toepassing van nieuwe technologie

‘E-business is de toepassing van nieuwe technologie die de waardeketens tussen bedrijven en consumenten en tussen bedrijven kantoor huren zuidas onderling verbindt en transparant maakt, zodat service verbeterd, kosten verlaagd en nieuwe marktkanalen geopend kunnen worden, en waardoor de concurrentieverhoudingen een transformatie zullen ondergaan:
In deze omschrijving wordt voortgeborduurd op het begrip waardeketen, zoals het door Porter ( 1985) is ge’introduceerd. Naast het verbeteren van de marktpositie blijkt kostenbesparing een belangrijke reden te zijn voor ondernemingen om aan e-business te gaan doen. In figuur 2.13 worden deze motieven weergegeven. Het blijkt dat kostenbesparing de kantoor huren per uur leeuwarden belangrijkste reden is voor e-business.
Hoewel e-businessbedrijven lang niet allemaal succesvol zijn (zie de waarde van de e-businessbedrijven op de aandelenmarkten) valt internet en daarmee e-business niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De ontwikkelingen gaan langzamer dan verwacht, maar zullen zeker blijvend zijn. Als reden hiervoor worden door Donkersloot e.a. (2001) vier trends aangegeven, die op dit moment onder invloed van e-business dominant zijn in de marlet. 1 Individuele klanten staan centraal. Meer dan ieder ander marktkanaal maakt internettechnologie het mogelijk om in te speien op fridividuele klantenwensen. Het kernbegrip hierbij is ‘interactief’: de consument geeft zelf voorkeuren aan door te zoeken, vragen te beantwoorden of keuzes te maken. Hierdoor kan de consument een product op maat selecteren en krijgt de kantoor huren per uur rotterdam leverancier heel direct informatie over diens voorkeuren. 2 Er kamen steeds meer netwerkorganisaties en activiteiten worden steeds vaker uitbesteed. Door vereenvoudiging van communicatie en automatisering van gegevensuitwisseling wordt het steeds gemakkelijker voor bedrijven om samen te werken. Ondernemingen kunnen zieh concentreren op de zaken waar ze echt goed in zijn, en de overige activiteiten uitbesteden. 3 Snelheid en transparantie worden steeds belangrijker. Snelheid wordt steeds belangrijker bij het leveren van goederen en diensten. De consument die in een oogwenk via internet bestelt, verwacht ook een snelle levering. Hierdoor kamen alle schakels in de voortbrengingsketen onder druk te staan. Transparantie is een vereiste voor een kantoor huren per uur zwolle optimale ketenprestatie: processen dienen gestroomlijnd te zijn en informatie moet beschikbaar zijn. 4 Dienstverlening wordt uitgebreider. De mogelijkheden van internet stellen ondernemingen in staat om hun dienstverlening uit te breiden. Massadataverkeer tussen bedrijven maakt het mogelijk om allerlei extra informatie te verstrekken of om onderhoud van software of apparatuur op afstand te verrichten.