Distributieverpakkingen

Distributieverpakkingen Het is gebruikelijk de volgende factoren te noemen die een rol speien bij de keuze van het type distributieverpakking: 1 De verpakking moet beschermen tegen invloeden van buitenaf. 2 De verpakking kantoor huren zuidas moet de omgeving beschermen tegen het product. 3 De verpakking moet een goede en efficiente handling mogelijk maken. 4 De verpakking moet voldoen aan de wensen en eisen van het distributiekanaal. 5 De verpakking moet informatie over identiteit en handlingeisen geven. 6 De verpakking moet voldoen aan transportvoorschriften.
Ad 1 Bescherming tegen invloeden van kantoor huren leeuwarden buitenaf Invloeden van buitenafkunnen mechanische invloeden zijn zoals: • statische belastingen als druk, buiging en vervorming; • dynamische belastingen als stoten, schokken en trillingen.
Doordat de goederen in het distributieproces constant opgepakt, neergezet of gegooid worden, kunnen er deuken en scheuren in de verpakking voorkomen. Het is vanzelfsprekend dat ervoor gezorgd moet worden dat dit zo min mogelijk en het liefst helemaal niet voorkomt. Andere invloeden zijn die van het klimaat, zoals temperatuurswijzigingen en veranderingen in luchtvochtigheid, waarmee vooral de exportgoederen te maken krijgen. Verder moet de verpakking bestand zijn tegen neerslag en stof. De beschermende functie van de kantoor huren rotterdam distributieverpakking is in feite tweeledig. De verpakking moet het product zowel beschermen tegen als bewaken voor mogelijke beschadigingen aan de consumentenverpakking. (Golfkarton en massiefkarton beschermen het product en de consumentenverpakking weliswaar goed, maar zijn relatief duu r. Om die reden kiest men nogal eens voor krimpfolie.)
Ad 2 Bescherming van de omgeving tegen het product Bescherming van de omgeving zal vooral het geval zijn bij gevaarlijke stoffen en scherpe voorwerpen. Door trillingen of andere stoten kan een lading worden beschadigd. Per transportmiddel kan er een bepaalde trillingsfrequentie ontstaan, waardoor de verpakking zelfs kapot kan trillen. Het is daarom noodzakelijk dat een verpakking hierop getest wordt. Door stoten of vallen kan een verpakking defect raken. Uit veiligheidsoverwegingen dienen hiertoe valtesten te worden uitgevoerd.
Ad 3 Goede en efficiente handling Men heeft vaak te maken met zeer uiteenlopende maten, met siecht of helemaal niet verpakte goederen. Dat staat een goede handling in de weg. Dit kost veel extra tijd voor bijvoorbeeld omverpakken; verder kost het ruimte en dus geld. Er kan vertraging ontstaan bij het uitladen, wat uiteraard voor beide partijen (Ieverancier en ontvanger) zeer onaangenaam is. Een bijzonder aspect in dit verband betreft de stapelbaarheid van de distributieverpakking. De stapelsterkte of compressiesterkte van een doos moet voldoende kantoor huren zwolle zijn. Bij het verpakken van blikken en glazen flessen in dozen is het normaal dat men de sterkte van deze verpakking laat meetellen bij de keuze van een distributieverpakking. Als men kunststof flacons of zakjes moet verpakken, zal men een doos met een betere stapelsterkte moeten kiezen, want deze verpakkingen zijn niet zelfdragend.
Distributieverpakking