Demografische factoren

Gerelateerde afbeelding

Omgevingsfactoren: bepalen situaties en omstandigheden
macrofactoren Elke organisatie wordt in beginsel beïnvloed door macrofactoren en ontwikkelingen in de omgeving. Hoewel kantoorruimte huren amsterdam een enkele grote onderneming of enkele ondernemingen gezamenlijk soms één of enkele van deze factoren kunnen beïnvloeden, vormen deze macrokrachten voor de meeste bedrijven een gegeven.
Organisaties worden in hun doen en laten beïnvloed door tal van krachten uil de omgeving. We noemen deze krachten macrokrachten wanneer een organisatie deze krachten ‘noodgedwongen’ ondergaat en ze zelf niet in bepalende mate direct kan beïnvloeden. Soms kan wel enig effect worden bereikt door samenwerking met andere organisaties. De technologische kantoorruimte huren leeuwarden ontwikkeling of de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling is echter niet zomaar door één organisatie beslissend te beïnvloeden. Niettemin heeft een individuele organisatie er wel degelijk mee te maken. Daarom gaan we nu kort in op belangrijke omgevingsfactoren en ontwikkelingen in een macro-omgeving waarmee vrijwel elke organisatie in haar functioneren te maken heeft, te weten: demografische factoren economische factoren technologische factoren sociaal-maatschappelijke factoren politieke factoren ecologische factoren markt- en kantoorruimte huren rotterdam bedrijfstakfactoren.
Bij demografische factoren denken we aan groei, omvang, opbouw en samenstelling van de bevolking. Deze factoren bepalen in veel gevallen hoe groot een afzetmarkt zal zijn. Veranderingen in deze factoren hebben bijvoorbeeld gevolgen voor bouwondernemingen. Of, indien de bevolking afneemt, zal dit gevolgen hebben voor de afzet van brood, wasmiddelen en kantoorruimte huren zwolle dergelijke. Als de bevolkingsgroep tussen de vijf en tien jaar terugloopt, zal dit gevolgen hebben voor de speelgoedindustrie.