De waarde van het project

De waarde van het project is minus 3,3 miljoen B Gezien de negatieve waarde beslist u niet in dit project te stappen zeker kantoor huren per uur amsterdam gezien het feit dat u ook nog de reserveringspremie moet betalen. Cl Zie uitwerking in spreadsheet C2 Zie uitwerking in spreadsheet C3 Zie uitwerking in spreadsheet D Met de optie is het project 1,6 miljoen waard E Als we, rekening houdend met flexibiliteit (de gegeven keuzemogelijkheden), het project kantoor huren per uur leeuwarden waarderen op 1,6 miljoen zullen we instappen. Zeker gezien het feit dat de reservering zelf maar 0,5 miljoen kost F Als de gemeente flexibiliteit biedt zou ze maximaal 1,6 miljoen kunnen vragen G Als de onzekerheid over de waarde toeneemt, neemt de waarde van de optie toe. Dit geldt ook als de periode langer is H De kantoor huren per uur rotterdam optie is risicovol: er bestaat immers de mogelijkheid dat u zult stoppen en dan de reserveringskosten verbeurt. Omdat de optie risicovol is, zou een hogere discontovoet gebruikt moeten worden. (Veelal wordt een optie als een soort verzekering beschouwd, dat geldt alleen maar als u niets voor de optie hoeft te betalen. Op de officiĆ«le optiebeurzen zult u vergeefs naar gratis opties speuren, in de vastgoedwereld komen kantoor huren per uur zwolle ze wel voor) 1 Het project met opties is volgens ROA 1,9 miljoen waard BIJLAGE 1 – ANTWOORDEN BIJ VRAAGSTUKKEN 353 Antwoorden 3 09 Risico- en ‘ gevoeligheidsanalyse A Contante waarde kasstromen is 1 7.472,876 BAR is 8,2% B IRR is 8,0%