De verhoudingen op de vastgoedmarkt

spreiding over verschillende regio’s. De verhoudingen op de vastgoedmarkt kunnen per regio sterk verschillen. Spreiding van vastgoedobjecten over verschillende regio’s maakt de portefeuille minder gevoelig Kantoor te huur Amsterdam voor de schommelingen in bepaalde regio’s. De opbrengsten van vastgoedobjecten worden door de huurders gegenereerd. Huurders betalen, de stenen niet. Het wegvallen van een huurder heeft dramatische gevolgen voor het kantoorruimte huren leeuwarden exploitatierendement van een vastgoedobject. Goed relatiemanagement door de vastgoedmanager verhoogt de kans dat zittende huurders hun huurcontracten verlengen. Ook moet de vastgoedmanager de financiële gezondheid van de klanten volgen om zo de onaangename ‘verrassingen’ van faillissementen te verkleinen. Voorbeeld In de volgende tabellen is de verdeling van de vastgoedobjecten naar branchetype, Kantoorruimte huren in Rotterdam aantal huurders, vloeroppervlakte en huurprijs per regio weergegeven. H ierbij is u itgegaan van de huurders en n iet van de vastgoedobjecten als geheel. Er kunnen immers verschillende huurders in één gebouw gevestigd zijn. Uit deze verdelingen zijn daarna conclusies getrokken op basis van de regio’s, zodat onderl inge verschillen duidelijk worden. Specifieke informatie per huurder is opgenomen kantoorruimte te huur in zwolle in de bij lagen. Verdeling huurders per sector (aantal) ICT 13 Automatisering 10 Diensten 7 Financieel 6 Arbeid en personeel 6 Overheid 5 Vastgoed en makelaa rd ij 5 Telecom 4 Handel 3 Energie 2 Marketing 2 Overig 8 Totaa l 71 167 6.2 1 1 % 1 8% 3% 1 4% 8% 8% VASTGOEDMANAGEMENT D JCT • Automatisering D Diensten D Financieel • Arbeid en personeel D Overheid • Vastgoed en makelaardij D Telecom • Handel • Energie D Marketing D Overig Regio West kent ten opzichte van de rest van de objecten een groot aandeel in de financiële, industriële en telecommunicatiesector. De financiële sector l ijkt voora lsnog een stabiele sector. Dit kan n iet worden gezegd van de industriële en telecommunicatiesector die het momenteel zwaar te verdu ren hebben. Regio Zuid kent een relatief groot aandeel in de ICT- en financiële sector. Dit is een risico, aangezien de ICT-markt is ingestort en er op korte termijn geen herstel te verwachten is. Dit geldt niet voor de financiële sector.