De scholingsbarriere

De opleiding omvat een driejarige beroepstraining, waarbij een dag per week op school wordt doorgebracht. Het traject kantoorruimte huren amsterdam wordt afgesloten met een examen dat door een externe commissie wordt afgenomen. In Engeland is dit soort vakopleidingen nauwelijks aanwezig. Wie het niveau van vakman bereikt, wordt dat op grond van diensttijd en langdurige werkervaring. Tweederde van de Britse beroepsbevolking heeft geen formele beroepskwalificatie. En dat tekort begint een bedreiging te worden voor de kantoorruimte huren leeuwarden economische groei aan de overkant van de Noordzee. ‘Tekort aan vakmanschap schaadt investeringen’, luidde de alarmerende kop in de Financial Times boven een bericht over een enquete onder buitenlandse vestigingen in Wales, uitgevoerd door de University of Cardiff.8 Van alle ondervraagde buitenlandse investeerders meldde slechts een op de zeven dat hij op het moment van vestiging over een voldoende gekwalificeerde personeelsbezetting beschikte. De grootste tekorten bestanden aan breed inzetbare industriearbeiders en technici. Het gevolg was dat deze buitenlandse bedrijven 60% meer aan opleiding besteedden dan de plaatselijke ondernemingen. ‘Maar hoe kantoorruimte huren rotterdam lang gaan zij daarmee door, nu arbeid elders in de wereld steeds goedkoper wordt?’ vroeg een van de onderzoekers zieh af. De scholingsbarriere blokkeert de mobiliteit op de arbeidsmarkt in het
algemeen. Daarnaast remmen de transferkosten de mobiliteit tussen segmenten van de arbeidsmarkt. Werk is veel meer gespecialiseerd dan vroeger. Mensen bouwen in hun werk kennis en vaardigheden op die ze, bij een overgang van het ene soort werk naar het andere, in een keer moeten afschrijven. Het opbouwen van nieuw menselijk kapitaal vergt inspanning en tijd, waarin de productiviteit – en dus het inkomen – lager ligt. Al sinds de jaren zeventig doen voorspellingen de ronde dat mensen in de loop van hun arbeidzame leven meerdere malen van beroep zullen veranderen. In de praktijk zien we dat nog steeds weinig geheuren, juist omdat de kantoorruimte huren zwolle transferkosten zo hoog zijn. Deze belemmeringen worden nog versterkt door de snelheid waarmee de veranderingen in het arbeidsproces zieh voltrekken. Edward Luttwak beschrijft hoe in het ‘turbokapitalisme’ de economische veranderingen zieh ongecontroleerd en in een steeds hoger tempo voltrekken, met dramatische gevolgen voor de arbeidsmarkt.