De prospecttheorie

Amos en ik ontdekten de centrale fout in de theorie van Bernoulli door een gelukkige combinatie van vaardigheid en onwetendheid. Op suggestie van Amos las ik een hoofdstuk in zijn boek waarin hij beschreef hoe vooraanstaande wetenschappers de utiliteit van geld gemeten hadden door kantoor huren amsterdam mensen voor keuzen te stellen waarbij ze een klein bedrag aan geld konden winnen of verliezen. De onderzoekers maten de utiliteit van rijkdom door deze kleinschalig te wijzigen. Dit riep vragen op. Is het een redelijke veronderstelling dat mensen hun keuzen afwegen op grond van kleine verschillen in rijkdom? Hoe zou je iets kunnen leren over de psychofysica van rijkdom door onderzoek te doen naar reacties op winst of verlies van kleine bedragen? Recente ontwikkelingen in de psychofysische theorie deden kantoor huren leeuwarden vermoeden dat je, om de subjectieve waarde van rijkdom te onderzoeken, directe vragen over rijkdom moest stellen en niet over veranderingen van rijkdom. 1 Ik wist niet genoeg over de utiliteitstheorie om me door respect voor deze theorie te laten verblinden en voelde twijfels en vragen bij me opkomen. Toen Amos en ik de volgende dag bij elkaar kwamen, meldde ik hem mijn problemen als een vage gedachte, niet als een ontdekking. Ik rekende erop dat hij me uit de droom zou helpen door me uit te leggen waarom het experiment dat me in verwarring had gebracht, logisch kantoor huren rotterdam en begrijpelijk was. Maar zijn reactie was totaal verschillend: de relevantie van de moderne psychofysica was hem direct duidelijk. Hij herinnerde zich dat de econoom Harry Markowitz, die later een Nobelprijs zou krijgen voor zijn onderzoek naar financiƫn, een theorie had voorgesteld waarin utiliteiten met veranderingen in rijkdom verbonden waren in plaats van met toestanden van rijkdom. Het idee van Markowitz was al een kwart eeuw in omloop en had niet veel aandacht getrokken, maar we kwamen snel tot de conclusie dat we het in die richting moesten zoeken en dat de theorie die we wilden ontwikkelen, uitkomsten zou definiƫren in termen van winst en verlies, en niet in termen kantoor huren zwolle van rijkdom op een bepaald moment. Onze kennis van het waarnemingsproces en onze onwetendheid over beslissingstheorie leidden er met elkaar toe dat we in ons onderzoek een grote stap voorwaarts konden zetten.