De organisatie als geheel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Nadelen voor de organisatie als geheel liggen vooral op het gebied van motivatie en weerstand tegen veranderen. Mogelijkheden om deze nadelen te vermijden of te bestrijden zijn de volgende: • het aanpassen van de stijl van leiding geven. Meer nadruk te leggen op wederzijdse afhankelijkheid in de machtsrelatie en zich als leidinggevende op te stellen als ‘coach’; • het instellen van inspraakprocedures en participatie in de besluitvorming. Hiermee bereikt men dat de aanwezige machtsrelatie gelegitimeerd wordt en gezien wordt als normaal; • de persoonlijke kantoor huren amsterdam uitingen van macht worden vermeden en vervangen door procedures en methodes, bijvoorbeeld door het toepassen van de methode Management by Objectives; • het delegeren van verantwoordelijkheden en de daarbij behorende bevoegdheden, om zodoende de motivatie te stimuleren. De medewerker krijgt hierdoor binnen zijn werkzaamheden een grotere autonomie binnen een zeker kantoor huren leeuwarden raamwerk -waardoor het verantwoordelijkheidsbesef toeneemt.
Ten slotte een paar opmerkingen ten aanzien van de hoog versus midden versus laag relatie. In deze situatie zien we het functioneren van het middenkader terug. Enerzijds ervaart het middenkader de spanning naar boven, anderzijds naar beneden. In de praktijk blijkt dat deze relatie leidt tot rolconflicten, rolonduidelijkheden en stress. Aanbevelingen
Hoofdstuk 6 1 Management
aangaande het functioneren van deze machtsrelatie komen in de praktijk neer op twee mogelijke opties: of we laten de kantoor huren rotterdam machtsrelatie zo als zij is en we bestrijden of vermijden zoveel mogelijk de nadelen, of we heffen de machtsrelatie op en zetten haar om in een andere.
Als de relatie in tact wordt gehouden, zijn communicatieverbetering en functieverduidelijking aspecten waarop gelet kan worden. De kwaliteit van de informatie tussen het middenkader en zijn omgeving moet duidelijk en voldoende zijn. Daarnaast moet de functie van het middenkader kantoor huren zwolle duidelijk aangegeven worden. Wat wordt ervan verwacht en waar liggen de doelstellingen en prioriteiten van het middenkader?