De opkomst van langdurige onderhoud prestatiecontracten

De opkomst van langdurige onderhoud prestatiecontracten

De opkomst van langdurige onderhoudsprestatiecontracten is een ander voorbeeld. Vastgoedbeheerders sluiten deze contracten af met onderhoudsbedrijven. Naast de kantoorruimte huren in Amsterdam beoogde kwaliteit en een vaste prijs is daarin ook een bonus-malusregeling opgenomen met betrekking tot afwijkende prestaties.
In zekere zin gaan de huurders, onderhoudsbedrijven en de te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden vastgoedmanager (met zijn medewerkers) een duurzame economische relatie aan, waarin naast bepaalde ook onbepaalde verplichtingen spelen. Niet alles is immers vooraf bij het aangaan van een contract te voorzien. De Kantoorruimte huren in Rotterdam partijen hebben het vertrouwen dat de verplichtingen over en weer zullen worden nagekomen en eventuele verschillen te zijner tijd vereffend zullen worden.
Werken op basis van mutualiteit, waarbij wantrouwen het uitgangspunt is, werkt wanneer er sprake is van kortstondige samenwerking met over en weer duidelijke afspraken over prestatie, tijd en kosten. Dit komt bij nieuwbouw vaak voor, omdat veel met name niet-professionele opdrachtgevers slechts één keer opdrachtgever zijn.
Na de transactie gaan de partijen weer uit elkaar en is verder geen sprake van binding tussen partijen. Als het vertrouwen is geschonden kunnen de consequenties erg vervelend zijn. De gemeente Heerlen sluit bijvoorbeeld wegenbouwbedrijf Jansen de Jong Infra twee jaar uit van opdrachten. Het is de eerste onderneming die geen opdrachten ontvangt op basis van het strafpuntensysteem dat Heerlen in 2009 heeft ingevoerd. Hiermee treedt Heerlen op tegen bedrijven die niet integer handelen. Jansen de  winkelpand huren Zwolle Jong Infra is betrokken geweest bij een corruptieaffaire