De maakbare samenleving

Een van die oplossingen die mijn scenario zo’n happy ending gaven, ademt dan ook sterk de sfeer van de maakbare samenleving van die tijd. Uitgangspunt was dat er altijd te weinig werk zou zijn voor te veel mensen – Rifkins End ofWork avant la lettre. Maar dat hoefde toch helemaal geen probleem te zijn? Ik moet daarbij ongetwijfeld Marx’ ‘rijk der vrijheid’ in gedachten kantoorruimte huren amsterdam hebben gehad: ’s morgens jagen, ’s middags vissen ( of omgekeerd, dat heb ik nooit goed kunnen onthouden). Ofwel, de mens wordt ontslagen van de doem om in het zweet zijns aanschijns zijn brood te verdienen omdat de machine zijn taak kantoorruimte huren leeuwarden heeft overgenomen. En dus bedacht ik dat de vervroegde uittreding (VUT) vervangen zou worden door een flexibele uittreding (FUT). ledere werknemer kreeg een FUT-recht, een periodiek terugkerende uitkering die hem in staat zou stellen zijn werk tijdelijk te onderbreken. Allereerst zou daarmee het schaarse werk rouleren over een actieve beroepsbevolking van telkens wisselende samenstelling. En de kantoorruimte huren rotterdam werknemers zouden van dit nieuwe recht ongetwijfeld een nuttig en creatief gebruik maken. Met name zouden zij zieh door scholing verder ontwikkelen, waardoor het menselijk kapitaal oneindig zou toenemen. Het is zorgverlof geworden, en dan voor eigen rekening.
Aan de binnenkant van het werk zou kantoorruimte huren zwolle zieh een proces van ont-hierarchisering voltrekken. In sectoren die weinig of geen kapitaal vergen, zag ik tal van kleine bedrijfjes ontstaan. Hoger opgeleiden zouden massaal een eigen onderneming beginnen, vaak met hun voormalige werkgever als belangrijke klant.