De illusies van validiteit

Ten slotte worden de illusies van validiteit en vaardigheid ondersteund door een sterke beroepscultuur. We weten dat mensen een onwrikbaar geloof kunnen blijven hechten aan elke stelling, hoe absurd ook, als deze in stand wordt gehouden door een gemeenschap van gelijkgezinde geloofsgenoten. In het licht van de beroepscultuur van de financiële gemeenschap is het niet verrassend dat grote aantallen individuen in die wereld geloven dat zij tot de kleine kantoor huren amsterdam schare uitverkorenen behoren die datgene kunnen doen waartoe anderen in hun voorstelling niet bij machte zijn.
228 Deel 111 – Overmatig vertrouwen
De illusies van experts Het idee dat de toekomst onvoorspelbaar is, wordt elke dag ondermijnd door het gemak waarmee het verleden wordt verklaard. Zoals Nassim Taleb heeft aangegeven in The Black Swan, maakt onze neiging om samenhangende verhalen over het verleden op te stellen kantoor huren leeuwarden en in die verhalen te geloven het ons moeilijk om in te zien dat we niet in staat zijn de toekomst te voorspellen. Terugkijkend is alles helder en duidelijk, en financiële experts maken dagelijks gebruik van dit feit om ons een overtuigend beeld te geven van wat er die dag gebeurd is. We kunnen ons niet losmaken van de krachtige intuïtie dat wat vandaag, achteraf gezien, helder en duidelijk is, gisteren voorspeld had kunnen worden. De illusie dat we het verleden begrijpen, geeft ons een buitensporig vertrouwen in ons vermogen de toekomst te voorspellen. Het vaak gebruikte beeld van ‘de mars van de geschiedenis’ impliceert orde en richting. Een mars heeft meestal een duidelijke bestemming. Het lijkt dat we het verleden kunnen verklaren door ons ofwel te richten op grote maatschappelijke bewegingen en culturele en kantoor huren rotterdam technische ontwikkelingen, ofwel op de bedoelingen en capaciteiten van enkele grote mannen. Het idee dat grote historische gebeurtenissen bepaald worden door het toeval, is in hoge mate schokkend, hoewel het aantoonbaar waar is. We kunnen moeilijk denken aan de geschiedenis van de twintigste eeuw, met inbegrip van de grote maatschappelijke bewegingen in die eeuw, zonder aandacht te geven aan de rol van Hitler, Stalin en Mao Zedong. Maar er is een moment in de geschiedenis geweest, net voordat een eitje bevrucht werd, waarop het mogelijk was dat het bevruchte eitje dat later Hitler zou worden, tot een meisje zou uitgroeien. Er was een kans van een op acht dat de twintigste eeuw het zonder een van deze drie grote schurken had moeten kantoor huren zwolle stellen, en het is moeilijk denkbaar dat de geschiedenis in dat geval ongeveer net zo zou zijn verlopen. Het bevruchtingsmoment van deze drie eitjes had beslissende gevolgen voor de geschiedenis van de eeuw en maakt het idee dat langetermijnontwikkelingen voorspelbaar zijn tot een lachertje.