De doelstelling van de organisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor het proces van strategisch management het echter wel van belang dat de hiervoor genoemde elementen herkenbaar zijn en tot uitdrukking komen in de visie van de organisatie.
Op basis van de visie van de organisatie worden de organisatiedoelstel- organisatiedoelstellingen lingen gedefinieerd. Organisatiedoelstellingen geven de relatie aan van de organisatie met haar omgeving en haar werknemers. De inhoud van de doelstellingen is dan ook ingegeven door de belanghebbenden van de organisatie. Met
name de vermogensverschaffers (bijvoorbeeld aandeelhouders) hebben een heel belangrijke stem in het kapittel. Organisatiedoelstellingen hebben vaak betrekking op een of meer van de volgende onderwerpen: Belangenevenwicht: ‘wij zijn een betrouwbare partner voor onze klanten, aandeelhouders, personeel en leveranciers’; 2 Winstgevendheid: ‘wij streven ernaar onze producten en diensten winstgevend te maken voor onze klanten en onszelf’; 3 Kwaliteit: ‘elk van ons levert foutloze, perfecte producten af en helpt onze klanten op tijd’; 4 Effectiviteit en efficiency: ‘wij moedigen ons personeel aan mee te werken in het vergaderruimte nijmegen vaststellen van targets en in het plannen hoe deze het beste kunnen worden bereikt’; s Imago: ‘wij zijn een toonaangevende leverancier van producten en diensten’; 6 Gedragsregels: ‘wij werken gedisciplineerd en houden ons aan ons woord’.
Het onderkennen van organisatiedoelstellingen is binnen het proces van strategische management van groot belang. Hierdoor is het mogelijk strategie├źn hierop af te stemmen en hieraan te toetsen. In deze tijd, met zijn grote en snelle veranderingen, zijn referentiepunten onontbeerlijk voor het management. Hierdoor voorkomt men dat ad-hoc-beslissingen de inhoud bepalen van de organisatiestrategie ofwel: ‘if you don’t know where you’re going, any road will take you there’.
Nadat de doelstelling van de organisatie onder de loep is genomen wordt gekeken naar de gekozen strategie (plan). Het is belangrijk om te zien in welke mate de doelstellingen hiermee zijn bereikt. Met andere woorden: of de huidige strategie succesvol is! Zoals uit het vervolg van het hoofdstuk zal blijken kan een bestaande strategie in het proces van strategisch management worden aangepast of volledig worden herzien.