De benadering via de bedrijfstakken

Maar als men toch de benadering via de bedrijfstakken wil volgen, doet zieh eerder een omgekeerde ontwikkeling voor: de werkgelegenheid stroomt naar die sectoren waar deze het minst door de techniek kan worden vervangen. De landbouw, zo is gebleken, kon tot op zeer grote hoogte worden kantoorruimte huren amsterdam gemechaniseerd, zodat de agrarische sector, althans in het geindustrialiseerde deel van de wereld, slechts enkele procenten van de beroepsbevolking omvat. De mechanisering en automatisering van de industriele productie lijkt minder ver te kunnen worden doorgevoerd. In de lasstraat van een autofabriek vinden we robots, maar de assemblage is nog steeds handwerk. De meest vergaande prognoses veronderstellen dat tot ver in de 21e eeuw nog altijd zo’n 15% van de beroepsbevolking in de industrie zal werken; aanzienlijk meer dan de 2 a 3% in de agrarische sector. In de dienstensector ten slotte is de vervanging van menselijke arbeid door machines het moeilijkste te realiseren. Ook de geldautomaat heeft-althans tot op heden – het bankkantoor niet helemaal overbodig gemaakt. De informatie- en communicatietechnologie dient hier kantoorruimte huren leeuwarden eerder ter ondersteuning van het werk dan als vervanging daarvan. Dienstverlening is en blijft in eerste instantie mensenwerk. De belangrijkste tegenwerping is echter: waar blijft de productiviteitswinst? In hoofdstuk 1 werd het voorbeeld gegeven van de denkbeeldige tv-fabriek die een productiviteitsgroei realiseert van 2%. Dat betekent dat deze onderneming met dezelfde bezetting 2% kantoorruimte huren rotterdam meer tv-toestellen kan produceren, of hetzelfde aantal toestellen met 2% minder mensen. In beide gevallen ontstaat meer welvaart: 6f omdat de Ionen van de arbeiders in deze fabriek met 2% kunnen worden verhoogd, 6f omdat de tv-toestellen 2% goedkoper kunnen worden. Die welvaartsstijging moet ergens terechtkomen en daar vervolgens leiden tot meer koopkrachtige vraag. Niet noodzakelijkerwijs een vraag naar meer industrieproducten, maar bijvoorbeeld naar verre kantoorruimte huren zwolle vakantiereizen. Dan verdwijnt er inderdaad werkgelegenheid in de industrie, maar ontstaan nieuwe banen bij de reisbureaus. Want er is geen grens aan de menselijke behoeften en daarmee zou de potentiele werkgelegenheid in theorie onbegrensd moeten zijn.