De basis voor het meerjarenbeheerplan

De basis voor het meerjarenbeheerplan is gelegd door het opbouwen van het objectregelbestand MJP. Dit bestand is echter niet te gebruiken als een overzicht voor het nemen van besluiten en voor het aansturen van de uitvoering. Voor het nemen van besluiten verlangt het management van het vastgoedbedrijf informatie, om te bezien of de doelstelling van het bedrijf kan Kantoor te huur Amsterdam worden gehaald wanneer de voorstellen worden uitgevoerd. Het management zal willen weten: of de geplande uitgaven in een gunstige verhouding staan tot de inkomsten dan wel de rendementsverwachtingen; of de geplande uitgaven de liquiditeit van de onderneming niet ongunstig be├»nvloeden; of de geplande activiteiten een zodanige kwaliteitsverbetering te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden met zich meebrengen dat de concurrentiepositie dan wel de verhuurbaarheid van het vastgoedobject hierdoor wordt verbeterd; – of de geplande activiteiten door de organisatie ten uitvoer kunnen worden gebracht. Is er voldoende kennis en capaciteit aanwezig? – of de informatie opgenomen in het meerjarenbeheerplan nog verder moet worden uitgewerkt om de uitvoering dan wel de realisatie van Kantoorruimte huren in Rotterdam de geplande activiteiten tot een goed einde te brengen. 7.4.4 Het meerjarenbeheerplan op voorraad-!bedrijfsniveau Het management van de onderneming zal zichzelf continu vragen stellen met betrekking tot de totale voorraad vastgoed, zoals: hoe is ons totale vastgoedbezit opgebouwd? – type; – bouwjaar; – technische staat, enz.? voldoet het totale vastgoedbezit aan de rendementseisen van de onderneming? hoeveel geld moeten we jaarlijks reserveren om ons winkelpand huren Zwolle vastgoedbezit op het gewenste kwaliteitsniveau te houden? 7.4.5 Het rapporteren van meerjarenbeheerplannen Het rapporteren van de meerjarenbeheerplannen kan op een aantal manieren gebeuren. Dit hangt af van degene(n) voor wie de rapportage is bedoeld en welk doel deze dient. We behandelen in deze paragraaf twee methoden van rapportage: rapportage op complexniveau; – rapportage op bedrijfsniveau. Rapportage op complexniveau Op complexniveau kunnen we op twee manieren rapporteren. Aan de hand van de productkaart en/of met behulp van een vastgoeddossier. Deze manieren zullen hieronder worden toegelicht.