De architectuur

De architectuur heeft in de loop der tijd verschillende stromingen gekend. Zo werd de architectuur ooit gekenmerkt door de decoratieve traditie, waarin de vorm van het gebouw centraal staat. Andere architecten in andere tijden legden bijvoorbeeld meer de nadruk op de relatie tussen architectuur en de natuur. Mobach en Rogier menen dat er een relatie bestaat tussen het bedrijfsgebouw en de inrichting van de organisatievorm dan wel de arbeidsorganisatie. Volgens hen moet een architect zich bewust zijn van de relaties tussen zijn ontwerp en het functionele ontwerp van de organisatie, alsmede de sociale structuur ervan. Tegelijkertijd zullen ook managers – om een organisatie te kunnen besturen – zich bewust goedkoop kantoor huren amsterdam moeten zijn van de relaties tussen architectuur en arbeidsorganisatie. De architect stuurt immers het fysieke ontwerp van het bedrijfsgebouw. Hij heeft daarbij te maken met de organisatie die zich in het bedrijfsgebouw huisvest. De manager stuurt daarentegen de organisatie en heeft hierbij te maken met het fysieke ontwerp van de bedrijfshuisvesting. De auteurs veronderstellen dat een bewuste aansturing van ‘vlees en steen’ leidt tot een verbeterde aansturing van de primaire processen in de goedkoop kantoor huren leeuwarden organisatie. De bedrijfsmanager weet dat er voor het behalen van een bedrijfsresultaat eerst een organisatie zal moeten worden opgebouwd en vervolgens onderhouden. Bij de opbouw en het onderhouden van een bedrijfsorganisatie zijn er zes aandachtsgebieden. Deze worden ook wel de ontwerpvariabelen van een organisatie genoemd: strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaten (naar M.A. Nieuwenhuis, The Art of Management, 2003). strategie. Strategie gaat over de doelstellingen van de organisatie ( missie en visie) en de wijze waarop de organisatie goedkoop kantoor huren rotterdam deze wil bereiken (strategie, beleid); structuur. Het organiseren van bedrijfsactiviteiten door het neerzetten van een structuur in de vorm van organisatie- en processtructuur; cultuur. Hoe gaan mensen met elkaar om (omgangsvormen) en hoe wordt er leiding gegeven? mensen. Hierbij moeten we denken goedkoop kantoor huren zwolle aan competenties (kennis en vaardigheden); middelen. Bedrijfsmiddelen, waaronder ook huisvesting; resultaten. Resultaten van de organisatie in waarde voor de afnemers, eigenaren, medewerkers en maatschappij in het algemeen. De organisatiebouwstenen staan niet op zichzelf. Ontbreekt een van deze bouwstenen, dan heeft dat direct een storend effect op het beoogde resultaat. Ontbreekt de strategie, dan ontstaat verwarring, omdat er geen samenhang en visie is. Bij het ontbreken van structuur ligt de chaos op de loer. Aansturing en beheersing ontbreken immers enz. 376 H UISVESTINGSMANAGEM ENT l l .4 Figuur 1 1-6 Organisatiebouwstenen – resultaten (vrij naar Nieuwenhuis, T