De Amerikaanse dollar

De Franse ‘anti-globaliseringsgroep’ Attac (Association pour une taxation des transactionsfi nancieres pour l’a ide aux citoyens) verwacht veel van de invoering van een zogeheten ‘Tobin-tax’, een in kantoorruimte huren amsterdam te voeren internationale omzetbelasting op internationale valutatransacties. Gezien de enorme omvang van deze geldstromen in de wereld, zou een miniem percentage (0,1% wordt vaak genoemd) voldoende zijn om speculatiewinsten af te romen ende werking van de virtuele economie aan banden te leggen. Het idee werd kantoorruimte huren leeuwarden in 1972 gelanceerd door de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar James Tobin. Maar kort voor zijn dood liet de oude meester weten niets gemeen te hebben met de antiglobalisten. ‘Het applaus komt van de verkeerde kant. Ziet u, ik ben econoom. En zoals de meeste economen ben ik een aanhanger van vrijhandel.’ Zijn voorstel voor een ‘speculatiebelasting’ dateert uit de tijd dat het systeem van vaste wisselkoersen in de wereld, dat was verankerd in de waarde
van de Amerikaanse dollar, werd losgelaten. Tegelijkertijd ‘beloofden de eerste elektronische geldtransacties per computer een enorme stijging van het aantal transacties. Ik wilde dat proces kantoorruimte huren rotterdam vertragen, zodat er minder gespeculeerd zou worden en de valutakoersen niet zo zouden fluctueren.’ Dat was zijn doel, niet het genereren van extra belastingopbrengst, die Attac ten goede wil doen komen aan de armsten in de wereld. In de ontstaansfase was de virtuele economie misschien nog onder controle te krijgen. Maar nu? ‘Vandaag de <lag, nu iedereen thuis via zijn pc aan de beurshandel kan deelnemen, is het probleem nog vele malen groter geworden.’ Ziet hij zijn idee ooit nog werkelijkheid worden? ‘Geen kans op, ben ik bang. De beslissers in de internationale financiele wereld zijn ertegen.’16 Daar komt nog iets bij. Een belasting veronderstelt een belastinggrondslag. Dat wil zeggen dat een overheidsinstelling-in de oorspronkelijke opzet van Tobin zou dat het Internationaal Monetair Fonds zijn – inzicht heeft in de omvang en de plaats van de kantoorruimte huren zwolle transacties waarover zij belasting heft. Maar hoe weten wij, of welke instantie dan ook, hoeveel geld er waar omgaat op de internationale financiele markten?