Constante en gegarandeerde kwaliteit

Constante en gegarandeerde kwaliteit van het onderhoud Het prestatiebeginsel waarborgt de kwaliteit van het onderhoud. De opdrachtgever kan de aannemer immers afrekenen zodra op de inspectiemomenten niet aan de prestatie-eis wordt voldaan. Risicoverlegging: zekerheid met betrekking tot de kosten van het onderhoud Een groot voordeel van prestatiecontracten is het feit dat de kosten van het preventief onderhoud een constante factor worden in de vastgoedexploitatie. De sterk wisselende onderhoudskosten die het exploitatieresultaat sterk kunnen drukken worden op deze manier beter beheersbaar. Budgetvorming wordt Kantoor te huur Amsterdam inzichtelijker. Pieken en dalen in de onderhoudskosten en onderhoudsuitgaven verdwijnen. Dit levert een constant beeld van rentabiliteit en liquiditeit van de vastgoedexploitatie op. Kostprijsverlagende elementen De opdrachtgever te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden profiteert van de specialisatie en inkooporganisatie van de aannemer. Concentratie op de kernactiviteiten Prestatiecontracten passen in het strategisch voorraadbeheer van vastgoedbeheerders. Men kan zich volledig concentreren op de kernactiviteiten van de organisatie. Sturen op de output – rendement bij beleggers en woningen voor bepaalde doelgroepen bij corporaties – wordt beter mogelijk. Het onderhoud aan vastgoed is geen doel op zich, maar veelal meer een noodzakelijk kwaad om de doelen van de organisatie te bereiken. Het onderhoud kan dan ook beter aan specialisten worden uitbesteed die onderhoud wel als kernactiviteit zien. Van uitvoerende naar Kantoorruimte huren in Rotterdam controlerende organisatie Terug naar de kernactiviteiten betekent uitbesteding van het onderhoud aan specialisten. De organisatie van de opdrachtgever verandert van een uitvoerende organisatie naar een controlerende organisatie. Taken en functies zullen bij woningcorporaties door prestatiecontracten op den duur veranderen. In eerste instantie zal dit tot extra werk leiden, doordat de aannemer moet worden gecontroleerd en het overgrote deel van het vastgoedbezit op de bestaande wijze wordt beheerd. Wanneer in de toekomst het onderhoud van de kantoorruimte te huur in zwolle vastgoedvoorraad is uitbesteed op basis van prestatiecontracten, dan zal de organisatie veranderd zijn. De vastgoedbeheerder heeft dan een controlerende in plaats van uitvoerende rol. Dit vraagt om andere kwaliteiten van het personeel. Bestaand personeel van de opdrachtgever zal moeten worden omgeschoold. Prestatiecontracten sluiten aan bij de ontwikkelingen in de markt en zorgen tevens voor een betere (klantgerichtere) communicatie met de gebruiker van het vastgoed. De meest genoemde reden voor het opstellen van een prestatiecontract is echter de financiële zekerheid, zoals blijkt uit onderstaande opsomming: