Centralisatie en decentralisatie

Gerelateerde afbeelding

Voorwaarden welslagen werkoverleg Het welslagen van werkoverleg is afüankelijk van de volgende voorwaarden: De organisatie moet de rijpheid bezitten om te komen tot participatie van uitvoerenden in besluitvormende processen. Deze rijpheid heeft zowel betrekking op de leiding (het kader) als op de uitvoerenden. De organisatie moet werkoverleg als geheel kantoorruimte huren amsterdam dragen. Het kan niet geïsoleerd ingevoerd worden vanwege de uitstralingseffecten ervan. Werkoverleg moet leiden tot vergroting van de beïnvloedingsmogelijkheden van uitvoerenden, maar mag de verantwoordelijkheid van leidinggevenden niet ondergraven. Werkoverleg moet functioneel zijn. Het moet gericht zijn op de taak van de afdeling c.q. de arbeidssituatie zelf. Werkoverleg moet gezien worden in relatie tot de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van medewerkers met betrekking tot de eigen arbeidssituatie. Medewerkers die zich niet verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken in een afdeling zullen niet kunnen functioneren kantoorruimte huren leeuwarden in werkoverlegprocessen.
De organisatie moet de door werkoverleg opgeroepen interne veranderingen c.q. ontwikkelingen kunnen overnemen (bijvoorbeeld: het aanpassen van interne verhoudingen, het wijzigen van structuren of procedures, het wijzigen van bevoegdheidsverdelingen).
Een belangrijke vraag die bij het opzetten van de organisatiestructuur onder ogen moet worden gezien, is: Waar in de organisatie moeten welke beslissingen genomen kunnen worden7 Dienovereenkomstig zullen dan ook beslissingsbevoegdheden moeten worden verleend. Van belang is dan uiteraard te weten waar in de organisatie welke handelingen en taken worden uitgevoerd. En in geval van groei in bedrijfsactiviteiten zal men onder ogen dienen te zien of taken met kantoorruimte huren rotterdam de daaraan te verbinden bevoegdheden aan andere functionarissen kunnen worden overgedragen (delegatie, zie paragraaf 7.4 ). Waar het in organisaties (in verticale richting) gaat om spreiding van formele beslissingsbevoegdheden via delegatie van boven naar beneden ‘in de lijn’, kan worden gesprovertica/e decentralisatie ken van verticale decentralisatie. Als in organisaties vanuit de lijn ten kantoorruimte huren zwolle behoeve van coördinatie, planning en control( e) (in horizontale richting) bevoegdheden worden gelegd bij horizontale decentralisatie bijvoorbeeld specialistische hulpdiensten ( subparagraaf 7 .S.3 ), is er sprake van horizontale decentralisatie.