Cash is king

Cash is king Vanuit de consultancyhoek wordt, net als bij Philips, geconstateerd dat het hebben van geld op de balans op dit kantoor huren zuidas moment belangrijk is. Maarten Pruijmboom van Capgemini: ‘Ook wij zien momenteel bij retailers dat “cash king is”. Aangezien retailers voorraden veelal zelf gefinancierd hebben, proberen zij inderdaad eerst hun eigen voorraden aan de man te brengen. In het algemeen geldt dan, dat pas indien hun eigen voorraden beneden kantoor huren per uur leeuwarden de door hun gestelde niveaus dreigen te gaan, ze nieuwe bestellingen plaatsen. Dit effect zal ook voor Philips
VOORRAADBEHEER 135
zeker meespelen, al twijfel ik of dit voor hen een hoofdoorzaak is:
Minder is gezond Volgens de ondervraagde retailers blijkt dat het binnen Nederland niet zo ‘erg’ is gesteld met de situatie als in bijvoorbeeld de VS. Letten op voorraad doen de retailers ( onder andere Blokker en Bol.com) altijd. Ze geven aan dat er een aantal onzekerheden is bijgekomen, zeker ook omdat sommige leveranciers in het Verre Oosten zieh in een allerminst stabiele situatie bevinden.
Gezonder met minder voorraad Positieve geluiden zijn er ook. Eric van Dijk van Slimstock, leverancier van voorraadoptimalisatieoplossingen: ‘Het weglopen van voorraden uit de keten is gezond. De time-to-market wordt er korter door. Het door Philips geschetste beeld kan overigens niet het resultaat zijn van kantoor huren per uur rotterdam een kwartaal. Dat moet al langer speien. Positief is dat er nu – in tegenstelling tot in het verleden -middelen zijn om de voorraad in de keten en in de winkels te bepalen. Het geeft bedrijven de kans om hun voorraden te verminderen, tot wel 25 procent, te veel voorraad maakt een product immers alleen maar duur: Bron: F. den Bakke1; Logistiek.nl, 6 fehruari 2009, p. 2
In dit hoofdstuk wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan voorraden op een niveau in de logistieke keten. Ook bestuderen we de wijze waarop deze voorraden beheerd kunnen worden. Het beheer in een voorraadpunt is opvallend anders dan dat in een keten. Gestart zal worden in paragraaf 4.1 met de uitwerking van het begrip voorraad. Daarbij wordt aangegeven in welke trajecten we voorraden aantreffen, welke soorten voorraden we kennen en welke functies deze hebben. Dit heeft ten doel inzicht te verschaffen in de logische opbouw en het gebruik van de kantoor huren per uur zwolle verschillende voorraadbesturingsmethoden. In paragraaf 4.2 gaan wein op de soorten voorraadkosten. Naast de bestelkosten en voorraadkosten leren we ook de kosten van neeverkoop kennen. De wijze waarop voorraden in een punt van de keten worden beheerd, komt in paragraaf 4.3 aan de orde. De berekening van een optimale bestelgrootte wordt uitgevoerd op basis van de formule van Camp. Deze methode wordt als de eenvoudigste vorm van beheer gezien.