Bronnen van waarde

Bronnen van waarde

Bronnen van waarde zijn veelal personen bij wie je in de bedrijfsruimte huren in Amsterdam leer bent
Een extra charme wordt gevormd door de te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden vele zelfvermaningen, die de managers goed in de eigen context zullen kunnen plaatsen: hoe ga je om met zeurpieten en vleiers? Hoe leer je je aandacht nou eens eindelijk te concentreren op de taak die voor je ligt, zonder dat je energie wordt afgetapt door schaduwen en gemopper over het verleden of door zorgen over de toekomst? Hoe zorg je ervoor dat je geestelijk in leven blijft en niet verstart in je functie en ambt (“Pas op dat je niet verkeizert en verpurpert, want dat gebeurt”)? Hoe ga je om met de eindigheidservaringen in je bestaan? Hoe kun je in alles schoonheid en rede proberen te zien, hoe kun je leiding geven aan de kantoorpand huren te Rotterdam zwakke kanten in je karakter, hoe kun je je innerlijke rust bewaren in zeer turbulente omstandigheden, hoe kun je leren dat je je niet door je gevoelens moet laten leiden, maar dat je juist je gevoelens moet leiden? Enz.
Het is trouwens een heel oude traditie, die ook vandaag de dag door menigeen wordt gepraktiseerd: je eigen verzameling aanleggen van goede gedachten, opwekkende woorden, troostende citaten, favoriete gedichten en psalmverzen. Die moet je bij de hand hebben. Houd je notitieboekje van goede gedachten bij de hand. Want – om een dichtregel van Leo Vroman te parafraseren: “Wie het bedrijfsruimte huren Zwolle groeien heeft verleerd, doet zeer waarschijnlijk iets verkeerd”.