Bouwkosten All-in

Optie 3: – Bouwkosten All-in: € 1 .400 per m2 – Kosten ombouw naar woningen: € 400 per m2 – Huidige waarde van vergaderruimte huren amsterdam woningen: € 2.700 per m2 Optie 2 en 3 – Kosten groot onderhoud in jaar 20: € 300 per m2, alleen uit te voeren als men nog 20 jaar blijft zitten Algemene gegevens – Grondprijs voor schoolbestemming: € 200 per m2 – Sloopkosten in huidige euro’s: € 100 per m2 – Rendementseis: 7,0% – Inflatie: 2,0% per jaar – Exploitatiekosten huidig prijspeil: € 25 per m2 – Bouw-/sloop-/herbouwtijd: 0 jaar – De school acht de kans vergaderruimte huren leeuwarden dat de exploitatie na 20 jaar stopt op 50% – Alle bedragen prijspeil heden. Alle kosten en waarden stijgen met de inflatie. Vragen A Teken de kasstroomschema’s van alle opties, zowel voor 20 als voor 40 jaar. Bl Bereken van alle opties: 1. De netto contante waarde van de huisvestingslasten zowel bij 20 als bij 40 jaar 2. De netto contante waarde gegeven de kans van 50% dat de school na 20 jaar stopt met exploitatie B2 Als men de verschillende opties vergelijkt (op zoek naar de meest voordelige): Waar moet men dan vooral op letten? C Welke oplossing is de meest voordelige? Als de kans op het stoppen hoger wordt geschat dan 50%, is dan nog steeds dezelfde optie het meest vergaderruimte huren rotterdam voordelige? Gebruik eventueel een Excel Gegevenstabel om inzichtelijk te maken hoe de huisvestingslasten wijzigen bij verschillende waarden voor de kans op stoppen. D Een belegger krijgt deze casus voor ogen. Hij wil niet de risico’s lopen verbonden aan het feit dat de school mogelijk na 20 jaar vertrekt. Daartoe berekent hij de kostprijsdekkende huren van alle opties en de 20- en 40-jaar variant. Berekenen van alle opties zowel voor de 20-jaar als 40-jaar variant de kostprijsdekkende huur. Welke conclusies kunt u aan de hand van deze cijfers trekken? 2 70 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN E De belegger bedenkt nog een optie: optie 4: 1. Bouw nu een eenvoudige school als in optie 1 2. Bouw in ieder geval na 20 jaar de school vergaderruimte huren zwolle om tot woningen 3. Als de school langer wil doorgaan: bouw dan een eenvoudige school als onder optie 1 maar dan op een andere locatie. Voer voor deze optie dezelfde berekening uit als onder vraag B. F – Wat is de kostprijsdekkende huur van optie 4 (zowel voor 20- als 40 jaar)? – Welke huur zou de belegger moeten vragen om geen risico te lopen? – Wat gebeurt er als hij de laagste kostprijsdekkende huur van optie 1, 2 en 3 voor de 40-jaar variant in rekening brengt?