BESLUITVORMING EN CREATIVITEIT

Gerelateerde afbeelding

De eerste fase is van enorm belang voor het verdere verloop van het proces van besluitvorming. Een slechte diagnose kan ertoe leiden dat men in de latere stadia van het proces geen helder beeld meer heeft van wat nu precies het probleem is. Dit betekent tijdverlies, of zelfs het kiezen van niet zinvolle oplossingen. Overeenstemming tussen alle betrokkenen omtrent de formulering van het probleem is dan ook belangrijk. Wordt het probleem niet goed onderkend of slecht omschreven, dan zal men later vanuit fase 2 of 3 toch weer terug moeten kantoorruimte huren amsterdam gaan naar fase 1, als tenminste later al de conclusie wordt bereikt dat in een eerdere fase het probleem niet juist of onvolledig is gesteld. In een dergelijk geval zal men, alvorens verder te kunnen gaan, opnieuw aandacht moeten besteden aan de probleemanalyse in fase 1. In dit verband spreken we dan van een ‘iteratief’ proces, ofwel van een zich herhalend proces.
5.2.2 Fase 2: ontwikkelingsfase Pas als de eerste fase van het besluitvormingsproces is afgesloten met een duidelijke en zo volledig mogelijke probleemstelling, kan de vraag aan de orde komen wat er zoal kantoorruimte huren leeuwarden gedaan oplossingsmogelijkheden kan worden om het probleem tot oplossing te brengen. Er moeten dan oplossingsmogelijkheden of alternatieven ontwikkeld worden. In deze fase worden bijvoorbeeld door brainstorming zoveel mogelijk verschillende voorstellen voor een oplossing gevraagd aan de betrokken medewerkers van de organisatie. In een aantal gevallen zal dit niet zo moeilijk zijn. In sommige gevallen is het probleem inderdaad niet nieuw en is al eerder met succes een oplossing gevonden en toegepast. In veel gevallen worden beslissers echter met nieuwe problemen geconfronteerd en moeten nieuwe oplossingen worden ontwikkeld. Dan wordt in het bijzonder een beroep gedaan op het creatieve vermogen kantoorruimte huren rotterdam van de organisatie.
creativiteit Er kunnen nogal wat invloeden zijn die de creativiteit belemmeren, denk bijvoorbeeld aan al heel lang gevolgde werkwijzen of aan een autoritaire chef die het toch altijd beter meent te weten. Wil creativiteit tot ontwikkeling komen, dan is een eerste vereiste dat er in elk geval een ‘open sfeer’ heerst, waarin tot een vrije uitwisseling van gedachten kan worden gekomen (zie ook paragraaf S.S ). Ook is het oppassen dat men zich niet vastlegt op het uitwerken van de aspecten van
maar een mogelijke oplossing, waarvoor bijvoorbeeld de chef vooraf al heeft gekozen of waarvoor iemand misschien kantoorruimte huren zwolle een zekere (soms onbewuste) voorkeur beeft. Het verdient aanbeveling om de in deze fase opkomende idee├źn schriftelijk vast te leggen, daarbij extra informatie te vergaren en deze bijvoorbeeld in werkgroepen verder te gaan uitwerken.