Bescherming van de huurder

 Huren van vastgoed
Huren is een financieringsvorm voor het Kantoor te huur Amsterdam gebruik van vastgoed. Er is voor de gebruiker geen sprake van eigendom, er hoeft derhalve niets te worden geactiveerd op de balans: een ‘off-balance’ financieringsconstructie. Voor vastgoedgebruikers is huren de meest voorkomende manier van vastgoedfinanciering, waardoor sprake is van een omvangrijke markt. Dit biedt de  Bedrijfsruimte met kantoor te huur potentiële huurder veel flexibiliteit in het voldoen aan zijn kwantitatieve en kwalitatieve huisvestingsbehoefte.
Zie xx voor een nadere uitleg over deze ‘tijdswaarde’ van geld.

COMMERCIEEL VASTGOED
In het Nederlandse recht zijn de rechten en verplichtingen van huurders en verhuurders ruimschoots omschreven. Op de huur en verhuur van bedrijfsruimte zijn twee, elkaar uitsluitende, regimes van toepassing: art. 1624 e.v. BW en de Huurwet. Art. 1624 heeft betrekking op kleinere voor het publiek toegankelijke bedrijfsruimtes, waarvan de  Kantoorruimte huren in Rotterdam winkelruimte het meest aansprekende voorbeeld is5. Net als bij de particuliere huurder van woningen geldt dat de huurder van zogenaamde ‘1624-bedrijfsruimte’ een ruime bescherming geniet. Zo geldt bijvoorbeeld, ongeacht andere voorwaarden die tussen partijen onderling overeengekomen zijn, dat de huurovereenkomst is aangegaan voor een termijn van tien jaar. Zelfs na deze tien jaar eindigt de huurovereenkomst niet van rechtswege, maar moet zij worden opgezegd met alle bijbehorende formaliteiten en alleen op dwingend voorgeschreven gronden. Tussentijdse opzegging van de huurovereenkomst van 1624-bedrijfsruimte door de verhuurder is vrijwel onmogelijk. Zelf na het beëindigen van de overeenkomst na tien jaar is niet volledig zeker dat de huurder het pand moet ontruimen. Een verhuurder kan alleen tussentijds van zijn huurder af in de volgende drie wettelijk omschreven situaties. 1. Indien de huurder een wanprestatie levert, kan de overeenkomst door een rechter worden ontbonden. 2. Indien de huurder failliet gaat, kan de verhuurder de huur opzeggen op grond van de Faillissementswet. 3. Indien iemand door eigendomsovergang verhuurder is geworden en deze nieuwe verhuurder een krachtens een geldend bestemmingsplan nieuwe bestemming wil verwezenlijken op het verhuurde, kan de overeenkomst door een rechter worden ontbonden.
Een belangrijke achtergrond voor de Bedrijfspand huren in Zwolle vergaande bescherming van de huurder van winkelruimte en horecagelegenheden is de zogenaamde goodwill die deze sectoren opbouwen op een specifieke locatie. In tegenstelling tot de situatie bij andere vastgoedgebruikers kunnen winkeliers en restauranthouders in de meeste gevallen niet zonder meer worden verplaatst met behoud van hun klantenbestand. Alle huurovereenkomsten van niet-1624-bedrijfsruimte zoals kantoren en fabrieken, vallen onder de Huurwet. De huurder van dergelijke bedrijfs