Beleggen

Beleggen
Bij beleggen in vastgoed wordt vermogen in vastgoed aangehouden om financieel rendement te behalen. Een voorbeeld van een groep beleggers die omvangrijke bedragen in vastgoed investeren wordt gevormd door de bedrijfsruimte huren in Amsterdam pensioenfondsen en verzekeraars (de zogenoemde institutionele beleggers). Bedrijven, werknemers of particulieren betalen periodiek premies voor pensioenen, lijfrente-uitkeringen of verzekeringen. Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen dienen de te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden van de deelnemers ontvangen premies te beleggen om uiteindelijk aan hun aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. Afhankelijk van de toekomstige verplichtingen en het gewenste risicoprofiel worden de tegoeden belegd in diverse categorieën, bijvoorbeeld aandelen, vastgoed (zakelijke waarden) en/of obligaties/leningen (vastrentende waarden). Dit proces is in figuur 1-2 schematisch weergegeven. Kijken we naar de Kantoorpand huren centrum Zwolle beleggingscategorie vastgoed, dan is er de mogelijkheid om direct of indirect in vastgoed te beleggen. Directe vastgoedbeleggingen vinden plaats door panden zelf aan te kopen of te ontwikkelen en te exploiteren. Indirect beleggen in vastgoed geschiedt door aandelen te kopen van gespecialiseerde fondsen, die zorgen voor de aankoop, ontwikkeling en exploitatie van het vastgoed.
Het afstemmen van de beleggingen op de verplichtingen wordt de Asset Liability Mix (ALM) genoemd. Via ALM-studies wordt per beleggingscategorie het te beleggen percentage vastgesteld.


Risico’s
Bij het kantoorpand huren te Rotterdam verwerven van vastgoed door huur is het risico het kleinst, omdat:
– verplichtingen grotendeels bij de verhuurder liggen;
– er zekerheid is over de prijs- en kostenontwikkelingen;
– de huurovereenkomst op korte termijn is op te zeggen.