APS-systemen

APS-systemen worden geleverd door leveranciers met exotische namen als i2/Rhythm, Logility, Numetrix (onderdeel van JDEdwards), Manugistics, Peoplesoft en SAP-APO (advanced planner and optimizer). Zij gebruiken alle geavanceerde algoritmen in hun pakketten om de hele supply chain te optimaliseren. Deze algoritmen zijn niet nieuw. Binnen de operations research zijn de kantoorruimte huren amsterdam optimaliseringsalgoritmen al veel langer bekend. Probleem in het verleden was dat computers de berekeningen niet voldoende snel konden maken of alleen maar konden rekenen door de optimalisatie in gedeelten uit te voeren, waardoor nooit een volledig optimum kon worden berekend en sub-optimalisatie resulteerde. De huidige generatie minicomputers biedt wel de mogelijkheden de gecompliceerde berekeningen snel en integraal uit te voeren. Zander deze technologische innovatie zou APS nooit zijn ontwikkeld. Hoewel wij de ontwikkeling van APS-systemen toejuichen, maken we toch nog een kanttekening met kantoorruimte huren leeuwarden behulp van figuur 12.16.
FIGUUR 12.16 Principe van ketenomkering
Distributie als verlengstuk van productie
Moet worden: < Productie als verlengstuk van distributie
Het meest opvallende in de huidige software is eigenlijk het feit dat distributie gewoontegetrouw wordt gezien als het verlengstuk van de productie. Met name een vraaggestuurde visie op SCM vertelt ans dat dit niet juist is. De consument is dirigent van de keten en dat betekent dat de replenishmentorders de aansturing moeten verzorgen van de groothandel of het DC. Het aldaar gesignaleerde vraagverloop dient de input te zijn van de productieplanning. Hoewel een seriegrootte van een stuks uiteraard utopie is, vormt de huidige massaproductie het andere uiterste op een schaal van mogelijkheden. Met belangstelling zien wij uit naar de ontwikkeling van software die de besproken -omgekeerde – ketenvisie kan ondersteunen.
Historisch gezien kunnen de ontwikkelingen in de ketenregie beschreven worden zoals we in figuur 12.17 hebben gedaan. Toen kantoorruimte huren rotterdam de vraag naar producten groter was dan het aanbod daarvan, konden producenten zieh alles veroorloven. De bekende uitspraak van Henri Ford: ‘U kunt bij mij een T-Ford kopen, mits de kleur zwart is; stamt uit die periode. De macht in de keten lag bij de producent ende distribuant fungeerde als doorgeefluik. In de huidige situatie zijn de bakens drastisch verzet. In veel branches vervult de distribuant nu de functie van channel captain. Zo is de macht in de Channel Nederlandse foodbranche terechtgekomen bij drie inkopers, die momenteel captain negentig procent kantoorruimte huren zwolle van het totale volume van producten afnemen. Een producent die in termen van prijs, assortiment, logistiek enzovoort niet goed presteert, kan daarmee een volledige branche voor zieh afgesloten zien worden.