Analyse- en probleemoplossingsmethoden

Gerelateerde afbeelding

In de nabije toekomst zal het ‘Human Capita!’ steeds belangrijker worden, omdat de concurrentie tussen ondernemingen zich minder zal toespitsen op de prijs van producten. Door een toenemende schaalvergroting zullen efficiencyvoordelen die voortvloeien uit de productiewijze, een optimum bereiken. De mate van dienstverlening alsmede de geboden kwaliteit van het product c.q. de dienst zullen de doorslaggevende concurrentiefactoren worden. De medewerkers zijn hierbij de kritische succesfactor.
Hoofdstuk 5 1 Human Resource Management
Op grond hiervan zullen de volgende eisen aan hen worden gesteld:
Een flexibele instelling De consumentenmarkt zal steeds pluriformer en onvoorspelbaarder worden. Dit vraagt om flexibele productiesystemen, logistieke systemen en organisatiestructuren, die sterk marktgericht zijn. Dit impliceert ook dat de taken van medewerkers snel veranderen.
2 Kunnen werken met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Mensen hebben door middel van kantoor huren leeuwarden informatiesystemen de beschikking over grote hoeveelheden gegevens en zullen steeds meer zelfstandig beslissingen moeten kunnen nemen. Dit hangt ook samen met het gegeven dat veel medewerkers werkzaam zijn in zogenoemde business units (zie ook hoofdstuk 9), waarbij iedere unit verantwoordelijk is voor zijn eigen resultaten.
Analyse- en probleemoplossingsmethoden kunnen hanteren en beschikken over communicatieve vaardigheden In een snel veranderende omgeving zal men oplossingen moeten vinden voor problemen die zich nog niet eerder hebben voorgedaan en waarmee men geen ervaring heeft. Tevens vragen technologische innovaties ook om communicatieve en coördinerende vaardigheden alsmede het vermogen om in een team te kunnen functioneren.
4 Beschikken over kennis en begrip van andere culturen en wetten Doordat producten en diensten steeds meer worden afgezet op internationale markten en men, ook op lagere niveaus, steeds vaker zal communiceren met mensen uit andere landen en in aanraking komt met andere culturen, is enige ervaring op dit gebied van groot belang.