Afzonderlijke beoordelingen

Bij afzonderlijke beoordelingen zal iedereen het erover eens zijn dat John erg lang is en Jim niet, omdat ze aan de hand van verschillende normen vergeleken worden. Als je een direct vergelijkende vraag gesteld krijgt, ‘Is John even lang als Jim?’, zul je ontkennend antwoorden. Dit is niet verrassend en houdt weinig onduidelijkheid in. Maar in andere situaties kan het proces waarlangs objecten en gebeurtenissen hun eigen vergelijkingscontext kantoor huren amsterdam meebrengen voor belangrijke zaken tot onsamenhangende keuzen leiden. Het is niet de bedoeling bij u de indruk te wekken dat afzonderlijke en gecombineerde beoordelingen altijd met elkaar botsen, of dat beoordelingen volstrekt chaotisch zijn. Onze wereld wordt opgedeeld in categorieën waarvoor we normen hebben, zoals zesjarige jongens of tafels. Beoordelingen en voorkeuren hangen binnen categorieën samen, maar kunnen die samenhang verliezen wanneer de beoordeelde objecten tot verschillende categorieën behoren. Beantwoord bijvoorbeeld de volgende drie vragen:
Wat vind je lekkerder, appels of peren? Wat vind je lekkerder, biefstuk of gehakt? Wat vind je lekkerder, appels kantoor huren leeuwarden of biefstuk?
De eerste en de tweede vraag hebben betrekking op zaken die tot dezelfde categorie behoren en dan weet u ook direct wat u lekkerder vindt. U zou dezelfde rangorde ook uit een afzonderlijke beoordeling kunnen afleiden (‘Hoeveel houdt u van appels?’ en ‘Hoeveel houdt u van perziken?) omdat appels en perziken allebei de categorie fruit oproepen. Er zal geen omslag in de voorkeur optreden omdat verschillende vruchten met dezelfde norm vergeleken worden en zowel bij een afzonderlijke als bij een gecombineerde beoordeling impliciet met elkaar kantoor huren rotterdam vergeleken worden. In tegenstelling tot de vragen over zaken binnen eenzelfde categorie is er voor de vergelijking van appels en biefstuk geen stabiel antwoord. Appels en biefstuk kunnen elkaar normaliter niet vervangen en voorzien niet in dezelfde behoefte. Je hebt soms zin in biefstuk en soms in een appel, maar je zou niet gauw zeggen dat het niet uitmaakt welke van de twee je krijgt voorgezet. Stel u voor dat u een e-mail krijgt van een organisatie die u over het algemeen vertrouwt, met een verzoek om bij te dragen aan een goed doel:
Op veel van hun broedplaatsen worden dolfijnen bedreigd door vervuiling en naar verwachting zal dit de kantoor huren zwolle dolfijnenpopulatie doen afnemen. Met steun van particuliere bijdragen is een speciaal fonds in het leven geroepen om veilige broedplaatsen voor dolfijnen in te richten.