Advisering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Advisering De overheid is lang niet op elk gebied deskundig. Vaak schakelt zij externe personen of organisaties in om haar te adviseren. Het verschijnsel van adviseurs heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en als gevolg daarvan is de invloed van adviseurs op overheidsbesluiten kantoorruimte huren amsterdam aanzienlijk. Het doel van de opdracht tot advisering· is bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van de te nemen besluiten. Ook worden adviseurs vaak ingeschakeld om moeilijke beslissingen te legitimeren. De overheid kan dan verwijzen naar een ‘objectieve’ adviseur, wiens deskundigheid men niet in twijfel kantoorruimte huren leeuwarden durft te trekken. Naast het vrijwillig vragen van een advies kennen verschillende wettelijke voorschriften de verplichting tot het vragen vàn advies. De in de Awb gegeven regels voor advisering hebben alleen betrekking op adviseurs die moeten worden geraadpleegd op grond van een wettelijk voorschrift.
Art. 3:5 Awb bepaalt dat onder adviseur moet worden verstaan een persoon of college, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het adviseren inzake door een bestuursorgaan te nemen besluit en niet werkzaam onder kantoorruimte huren rotterdam verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan.
Veel wettelijke voorschriften bevatten de verplichting voor een bestuursorgaan om advies in te winnen, voordat het een bepaald besluit neemt.
•Voorbeeld Een invalidenparkeerkaart die het recht geeft om op invaliden parkeerplaatsen te parkeren, mag alleen kantoorruimte huren zwolle worden gegeven indien van tevoren een medicus advies heeft uitgebracht over de mate van invaliditeit van de aanvrager. Voordat een bouwvergunning wordt verleend, moet de aanvraag ter advisering worden voorgelegd aan een welstandscommissie (schoonheidscommissie).