Abstracte eenheden

Vergelijken we bijvoorbeeld een bijl met een medicijn. De pi! die we slikken heeft een massa die heel veel kleiner is dan die van de bijl. Maar de hoeveel
heid informatie die erin kantoorruimte huren amsterdam ligt opgeslagen is vele malen groter: vele jaren research (ontwerp) eo kennis van het procede (knowhow). Bijgevolg is de toevoegde waarde vele malen groter eo rendeert de farmaceutische industrie in het algemeen veel beter dan de fabricage van eenvoudige gereedschappen. Massa krimpt, zoals we kunnen zien aan de voortdurende miniaturisatie van allerlei producten om ons heen. In i998 gebruikte de Japanse verwerkende industrie per eenheid product 40% minder grondstoffen dan in i973. 2 Tegelijkertijd wordt steeds meer informatie toegevoegd, zodat uiteindelijk kantoorruimte huren leeuwarden de waarde van de materiele input daalt tot een fractie van de waarde van de informatie die het eindproduct bevat. In het geval van software is de informatie het eindproduct. En ook in wat we nog steeds de ‘hardware’ noemen, de computer zelf, is de waarde van de materiele component nog maar een miniem deel van die van de informatie die erin ligt opgeslagen. Hoe complexer producten worden, hoe groter de informatiecomponent, hoe abstracter het product wordt en daarmee hoe hager de toegevoegde waarde- kantoorruimte huren rotterdam producten worden vrijwel abstracte eenheden.
Een economie die wordt gekenmerkt door de ‘productie’ van abstracte goederen verschilt even sterk van de industriele economie als deze verschilde van de landbouweconomie die eraan voorafging. Het onderscheid wordt duidelijk als we proberen een naam te vinden voor die nieuwe economie. Het zoeken van een kantoorruimte huren zwolle aansprekende benaming lijkt spijkers op laag water zoeken, maar is integendeel een heel nuttige denkexercitie. Want een naam drukt uit wat essentieel is voor een verschijnsel en wat het onderscheidt van andere fenomenen.