Aanbevelingen voor betere besluitvorming

Gerelateerde afbeelding

Aanbevelingen voor betere besluitvorming
Op de vraag hoe rationeel (ordelijk en logisch) besluitvorming in organisaties verloopt, hebben we geconstateerd dat deze rationaliteit door allerlei factoren wordt beperkt. We geven met Koopman e.a. een opsomming van de voornaamste beperkende factoren: Gebrek aan informatie De beslisser beschikt zelden over alle relevante informatie. Meestal heeft hij ook onvoldoende tijd en middelen om die informatie te verzamelen. Gebrek aan moed en innerlijke kantoorruimte huren amsterdam rust Bedreigende informatie kan de beslisser de ogen doen sluiten voor belangrijke aspecten van de werkelijkheid. Stress kan leiden tot defensieve vermijding. Beide leiden tot slechte besluitvorming. Groepsdenken kan dit nog versterken. De perceptie van de omgeving wordt vervormd, afwijkende opinies worden niet getolereerd. Gebrek aan consensus arena-model In het ‘arena-model’ van organisaties gebeurt eigenlijk het omgekeerde van groepsdenken: een totaal gebrek aan overeenstemming over hoofdzaken kantoorruimte huren leeuwarden drijft de organisatie uit elkaar. Machtsprocessen en conflicten tussen belangrijke spelers of coalities bedreigen de rationaliteit van de besluitvorming.
Gebrek aan beleid en aan inzicht in de organisatieprocessen Deze aspecten worden benadrukt in het ‘vuilnisvat-model’ van organisaties (de organigarbage can satie als ‘garbage can’, ofwel ‘organized anarchies’). Hierin wordt gesteld dat beslissers vaak moeten werken met onduidelijke en inconsistente doelen en een onvoldoende begrepen technologie, waardoor allerlei toevalligheden binnensluipen in de besluitvorming. Onvoldoende visie en beleid vanuit de top kan dit versterken. Gebrek aan sturing en beheersing Vooral complexe besluitvormingsprocessen vragen een doordachte fasering en procesvoering. Dit vereist managementvaardigheden, zowel in het diagnostische als in het bedrijfspolitieke vlak. Besluitvorming kantoorruimte huren rotterdam vereist dat logische en politieke aspecten zorgvuldig ge├»ntegreerd worden. Gebrek aan afstemming op strategische situatiefactoren Soms vereist de situatie een participatieve of op onderhandelingen gerichte benadering; in andere omstandigheden is een eenduidige beleidsrichting, geformuleerd door de top te prefereren. Soms is een flexibele stap-voor-stapbenadering nodig; in kantoorruimte huren zwolle andere gevallen overheerst het belang van nauwkeurige planning en bewaking van tijd en kosten.