projectontwikkelaar Eurocommerce.

projectontwikkelaar Eurocommerce.

Neem bijvoorbeeld de goedkoop kantoor huren amsterdam projectontwikkelaar Eurocommerce. Dit bedrijf lokt huurders uit panden van anderen weg ten gunste van hun eigen te ontwikkelen panden. Dit bereikt Eurocommerce door de te huur staande bedrijfsruimte in Leeuwarden huur te betalen van de huurders in de panden die zij verlaten. Op die manier zijn de nieuwe panden van Eurocommerce nog voor de oplevering verhuurd. Eurocommerce weet immers dat panden in verhuurde staat meer waard zijn. Het vastgoed waaruit Eurocommerce de huurder heeft weggelokt daalt onmiddellijk in waarde. Een oud en leegstaand pand is direct minder waard, zeker in een krimpende markt (Het Financieele Dagblad, 8 december 2008). Dat Eurocommerce op deze weinig nette manier aan huurders meent te moeten komen geeft aan dat de situatie in de vastgoedmarkt zo urgent is dat geen middel geschuwd wordt. Het begint allemaal met een gevoel van urgentie (zie ook J. Kotter, Een gevoel van urgentie, 2008). De manager is een slimme vent die de kansen eerder ziet dan zijn concurrenten. Die concurrenten zijn ook veel minder dan de Kantoorruimte huren in Rotterdam manager geneigd iets nieuws te starten als het bedrijf toch al winst maakt. Te veel succes in het verleden maakt de manager ongemerkt zelfgenoegzaam. Het probleem is dan ook zelfgenoegzaamheid. Iedereen kent het. Toch onderschatten we de kracht en de invloed ervan. In feite is die zeer destructieve zelfgenoegzaamheid wijdverbreid, ook al wordt het ontkend. Mensen zijn te vaak tevreden met de status quo. Ze besteden onvoldoende aandacht aan geweldige nieuwe kansen en angstaanjagende nieuwe risico’s. Ze houden vast aan wat in het verleden de norm was. Een buitenstaander kan zien dat interne zelfgenoegzaamheid gevaarlijk is en dat successen in het verleden hebben geleid tot luiheid of arrogantie. De zelfgenoegzame insiders – zelfs de bedrijfsruimte huren in Zwolle heel slimme – hebben dat perspectief niet. Misschien zullen ze nog net toegeven dat er moeilijke uitdagingen zijn. Maar die uitdagingen spelen zich dan steevast elders af, op een andere afdeling. Ze denken dat ze weten wat ze moeten doen en dat doen ze. In een langzaam veranderende wereld waarin je een sterke positie hebt is zo’n houding al een probleem. Het is dan slechts een van de vele problemen. In een snel veranderende wereld kan slome of zelfgenoegzame tevredenheid met de status quo letterlijk uitlopen op een ramp. Volgens John Kotter neemt de vraag naar verandering en dus naar leiderschap toe door de technologische vooruitgang. Wie zich tevreden stelt met de status quo plaatst zichzelf in een steeds gevaarlijker positie. Wie de focus verkeerd plaatst uit angst of woede verspilt vaak veel tijd aan een storm van overbodige activiteiten, met steeds hetzelfde gevolg: toenemende kwetsbaarheid. Het steeds snellere tempo van veranderingen heeft volgens Kotter ook consequenties voor de vorm van organisaties. De grote, gelaagde organisaties krijgen het moeilijken Kleinschalige, platte organisaties zijn beter in staat tot het creëren en vasthouden van een gevoel van urgentie.