De financiële crisis van 2008

Ik heb van al te veel mensen gehoord dat ze ‘al lang voordat zij uitbrak, geweten hadden dat de financiële crisis van 2008 onvermijdelijk was’. Deze zin bevat een zeer betwistbaar woord, dat in gesprekken over belangrijke gebeurtenissen uit onze woordenschat geschrapt zou moeten worden. Namelijk het woord ‘weten’. Sommige mensen dachten al lang van tevoren dat er een crisis kantoor huren amsterdam zou komen, maar ze wisten dat niet. We zeggen dat ze het wisten omdat we weten dat de crisis gekomen is. Dit is een verkeerde toepassing van een belangrijk begrip. In de alledaagse taal gebruiken we het woord ‘weten’ alleen als wat we weten waar is en aantoonbaar waar is. We kunnen alleen iets weten als het zowel waar kantoor huren leeuwarden als kenbaar is. Maar de mensen die dachten dat er een crisis zou komen (en er zijn minder van die mensen dan de mensen die zich nu herinneren dat ze dat dachten), konden dit toentertijd niet overtuigend aantonen. Veel intelligente en goed geïnformeerde mensen met een levendige belangstelling voor de toekomst van de economie zagen de crisis niet aankomen. Uit dit feit leid ik af dat de crisis niet kenbaar was. Wat er niet deugt aan het gebruik van ‘weten’ in dit verband is niet dat aan sommige mensen een vooruitziende blik wordt toegedacht die ze niet verdienen. Het is dat dit taalgebruik de wereld kantoor huren rotterdam kenbaarder maakt dan hij is. Het helpt een verderfelijke illusie in stand houden. De kern van deze illusie is dat we geloven dat we het verleden begrijpen, wat met zich meebrengt dat de toekomst kenbaar moet zijn, maar in feite begrijpen we het verleden minder goed dan we geloven. Het woord ‘weten’ is niet het enige woord dat deze illusie voedt. In het alledaagse taalgebruik kunnen kantoor huren zwolle ook de woorden ‘intuïtie’ en ‘voorgevoel’ dienen voor verwachtingen in het verleden die later zijn uitgekomen. De uitspraak ‘Ik had een voorgevoel dat het huwelijk geen stand zou houden, maar ik had ongelijk’ klinkt vreemd, net als elke uitspraak over een intuïtie die onterecht blijkt te zijn. Om helder over de toekomst te kunnen nadenken moeten we het taalgebruik saneren dat we gebruiken om de opvattingen die we in het verleden hadden te etiketteren.

De score

Stel, u kent de score van de golfer op dag r en wordt gevraagd om zijn score voor dag 2 te voorspellen. U verwacht dat het talent van de golfer gelijk blijft, dus uw beste gok is ‘bovengemiddeld’ voor de eerste speler en ‘lager dan gemiddeld’ voor de tweede. Geluk is uiteraard een andere kwestie. Omdat u het geluk van de spelers op de tweede dag (of welke dag dan ook) niet kunt voorspellen, moet u kantoor huren amsterdam uitgaan van het gemiddelde – veel noch weinig. In de afwezigheid van andere informatie verschilt uw beste gok aangaande de score van de spelers op dag 2 dus van de prestaties op dag r. Dit is het enige wat u kunt beweren: • De golfer die goed presteerde op dag r, zal waarschijnlijk ook op dag 2 goed spelen, maar minder goed dan op dag r, omdat hij de ongebruikelijke hoeveelheid geluk die hij op die dag had, niet nogmaals zal hebben. • De golfer die slecht speelde op dag r, zal kantoor huren leeuwarden waarschijnlijk op dag 2 minder goed dan gemiddeld spelen, maar wel iets beter, omdat hij de pech die hij op dag 2 had, niet nogmaals zal hebben.
17. Regressie naar het gemiddelde 187
We mogen ook verwachten dat het verschil tussen de twee golfers op dag 2 minder groot zal zijn, hoewel de eerste speler waarschijnlijk beter zal spelen dan de tweede speler. Mijn studenten reageren altijd verbaasd als ze horen dat de best voorspelde prestaties voor dag 2 minder zijn, dichter bij het gemiddelde dan de aanwijzingen waarop de voorspelling is gebaseerd (de score op dag r) impliceren. Dit is de reden dat dit patroon regressie naar het gemiddelde wordt genoemd. Hoe extremer de aanvankelijke score, hoe meer regressie we mogen verwachten, aangezien een kantoor huren rotterdam extreem goede score zeer veel geluk impliceert. De regressieve voorspelling is redelijk, hoewel de nauwkeurigheid niet gegarandeerd is. Enkele golfers die 66 slagen maakten op dag r, zullen op dag 2 zelfs nog beter presteren, mits ze meer geluk hebben. De meesten zullen minder goed spelen, aangezien hun geluk niet langer bovengemiddeld zal zijn. Laten we nu eens een andere insteek nemen. Rangschik de spelers op basis van hun prestaties op dag 2 en kijk naar hun prestaties op dag r. U zult exact hetzelfde patroon van regressie naar het gemiddelde ontdekken. De golfers die het best presteerden op dag 2, hadden die dag waarschijnlijk veel geluk en we mogen verwachten kantoor huren zwolle dat ze op dag r minder geluk hadden. Het feit dat u regressie observeert wanneer u een vroegere gebeurtenis op basis van een latere gebeurtenis voorspelt, zou u ervan moeten overtuigen dat regressie geen causale oorzaak heeft.

Het vraagstuk

Deze uitgeklede versie van het vraagstuk maakte Linda in bepaalde kringen wereldberoemd en zorgde voor veel controverse. Ongeveer 8 5 tot 90 procent van de studenten (van diverse flexplek huren amsterdam grote universiteiten) koos voor de tweede optie, in weerwil van de logica. Opmerkelijk genoeg vonden de ‘zondaars’ dit volstrekt niet vreemd. Toen ik mijn studenten met enige verontwaardiging vroeg ‘Beseffen jullie wel dat jullie hiermee een elementaire regel van de logica overtreden?’ riep iemand achter in de klas ‘Nou en?’ Een andere student probeerde haar fout goed te praten met ‘Ik dacht dat u gewoon naar mijn mening vroeg.’ Het woord fallacy of misvatting wordt over het algemeen gebruikt wanneer mensen er niet in slagen een overduidelijk relevante logische regel toe te passen. Amos en flexplek huren leeuwarden ik introduceerden het begrip conjunction fallacy of conjunctiefout, een misvatting die mensen maken als ze in een directe vergelijking de combinatie van twee items (in dit voorbeeld, bankbediende en feministe) waarschijnlijker achten dan één van deze items (bankbediende).  Net als bij de Müller-Lyer-illusie blijft de misvatting aanlokkelijk, zelfs al herkennen we de illusie. De inmiddels overleden naturalist Stephen Jay Gould beschreef zijn eigen strijd met het Linda-vraagstuk. Hij wist uiteraard het juiste antwoord, maar toch, zo schreef hij, ‘bleef er een klein mannetje in mijn hersenen op een neer springen, schreeuwend dat ze niet gewoon een bankbediende kon zijn – lees de beschrijving dan!’2 Dat kleine mannetje was uiteraard Goulds Systeem l, die hem op strenge wijze toesprak. (De terminologie met twee systemen werd in die tijd nog niet gebruikt.) Slechts in één van onze onderzoeken gaf een meerderheid het correcte flexplek huren rotterdam antwoord op de korte versie van het Linda-vraagstuk: 64 procent van een groep doctoraalstudenten in de sociale wetenschappen te Stanford en Berkeley vond ‘feministische bankbediende’ minder waarschijnlijk dan ‘bankbediende’. In de oorspronkelijke versie met acht uitkomsten (hierboven beschreven) maakte slechts 15 procent van een vergelijkbare groep studenten dezelfde keuze. Dit verschil is verhelderend. In de langere versie werden de twee kritieke opties gescheiden door een niet-gerelateerde optie (verkoper van verzekeringen) en moesten de lezers de uitkomsten los van elkaar beoordelen, zonder ze te vergelijken. De kortere versie vereiste daarentegen een expliciete vergelijking waarbij Systeem 2 werd gemobiliseerd, zodat de meeste (statistisch onderlegde) studenten de misvatting wisten te vermijden. Achteraf bezien was het misschien zinvol geweest iets meer aandacht te besteden aan de denkwijze van flexplek huren zwolle de grote minderheid (36 procent) van deskundige studenten. Hoe zouden ze hun keuze voor een overduidelijk incorrect antwoord hebben verklaard?

Beschikbaarheid, emotie en risico

Beschikbaarheid, emotie en risico
Onderzoekers van risico’s ontdekten al snel dat het beschikbaarheidsconcept relevant was voor hun studie. Nog voordat ons artikel was gepubliceerd, stelde de econoom Howard Kunreuther (die in die periode nog aan het begin stond van zijn aan risico en zekerheid gewijde carrière) dat beschikbaarheidseffecten het opvallende patroon van verzekeren en beschermende maatregelen flexplek huren amsterdam na rampen helpen verklaren. Slachtoffers en indirect getroffenen maken zich na een ramp ernstige zorgen. Na elke grote aardbeving kopen inwoners van Californië en masse verzekeringen en nemen ze talloze beschermende flexplek huren leeuwarden maatregelen. Ze fixeren hun boiler om schade te voorkomen, maken hun kelderdeuren waterdicht en leggen voorraden levensmiddelen aan. De herinneringen aan de ramp nemen echter met de loop van de tijd af, en hetzelfde geldt voor de zorgen en voorzichtigheid. De dynamiek van het geheugen helpt de terugkerende cycli van rampen, zorgen en toenemende gelatenheid te verklaren, cycli die zo bekend zijn voor onderzoekers van rampen. Kunreuther merkte ook dat beschermende maatregelen, of ze nu genomen flexplek huren rotterdam worden door particulieren of overheden, meestal bedoeld zijn om de ergst mogelijke ramp die men ooit daadwerkelijk heeft ervaren het hoofd te kunnen bieden. Al in het Egypte van de farao’s hield men de hoogste waterstanden van de Nijl bij en nam men op basis van de maximaal gemeten waterstand maatregelen, er flexplek huren zwolle kennelijk geen rekening mee houdend dat het water nog hoger kon stijgen. Het is lastig om ons een voorstelling te maken van échte rampen.

Referentieniveaus

Amos en ik saboteerden eens een rad van fortuin. Er waren vakken van o tot en met rno, maar we hadden ervoor gezorgd dat het rad alleen bij rn of 65 stopte. We vroegen studenten van de Universiteit van Oregon om deel te nemen aan ons experiment. Een van ons zou voor een klein groepje deelnemers gaan staan, het rad een zwiep geven en aan de studenten vragen om te noteren flexplek huren amsterdam waar het rad uiteindelijk zou stilhouden (dus bij rn of 65). Vervolgens stelden we twee vragen:
Is het percentage Afrikaanse landen in de Verenigde Naties groter of kleiner dan het cijfer dat je zojuist hebt genoteerd?
Wat is je beste schatting van het percentage Afrikaanse landen in de Verenigde Naties?
Een draaiend rad van fortuin (zelfs een gesaboteerd rad) kan onmogelijk bruikbare informatie over wat dan ook flexplek huren leeuwarden opleveren en de deelnemers aan ons experiment hadden de uitkomst eenvoudigweg moeten negeren. Maar dit is niet wat ze deden. De gemiddelde schatting van degenen die rn noteerden, was 25 procent en degenen die 65 noteerden, hielden het op 45 procent. Het fenomeen dat we bestudeerden, is zo algemeen en belangrijk in ons alledaagse functioneren dat de naam wel bekend zal zijn: het referentieniveau. Referentieniveaus worden gebruikt wanneer mensen een bepaalde waarde voor een flexplek huren rotterdam onbekende hoeveelheid overwegen voordat ze die hoeveelheid daadwerkelijk inschatten. Wat er gebeurt, is een van de meest betrouwbare fenomenen in de experimentele psychologie: de schatting blijft in de buurt van de overwogen waarde. Als u de vraag krijgt of Gandhi ouder was dan 114 toen hij stierf, zult u een hogere schatting van zijn leeftijd geven dan wanneer er 35 jaar in de vraagstelling werd gebruikt. Als u flexplek huren zwolle moet bepalen hoeveel u voor een huis wilt betalen, zult u beïnvloed worden door de vraagprijs.

Een eenvoudigere vraag

Over oordelen
‘Mensen als aantrekkelijk beoordelen is geen basisevaluatie. We doen dit automatisch, of we nu willen of niet, en het beïnvloedt ons.’
‘Er zijn gebieden in flexplek huren amsterdam onze hersenen die dominantie afleiden aan de hand van de vorm van het gezicht. Hij ziet er zeker geschikt uit voor een leidinggevende rol.’
‘De straf zal niet rechtvaardig lijken, tenzij de zwaarte past bij het vergrijp. Net zoals je het volume van een geluid aan helderheid van licht kunt koppelen.’
‘Dit was een duidelijk voorbeeld van een mentaal hagelschot. Hij kreeg de vraag of hij vond dat het bedrijf de financiën flexplek huren leeuwarden op orde had, maar hij kon maar niet negeren dat hij de producten van het bedrijf zo goed vond.’
Hoofdstuk 9 Een eenvoudigere vraag graag
Een opvallend kenmerk van onze hersenen is dat we zelden helemaal geen antwoord hebben. Zeker, soms krijgen we vragen als 17 x 24 = ? voorgelegd en moeten we even nadenken over het antwoord, maar dergelijke momenten zijn zeldzaam. Normaal gesproken weten we wel ongeveer wat het antwoord is. We vinden mensen aardig of onaardig, lang voordat we veel over hen te weten komen; we vertrouwen of wantrouwen mensen zonder precies te weten waarom; en we hebben vertrouwen in bepaalde bedrijven zonder de jaarstukken te hebben doorgenomen. Of we het nu uitspreken of niet, we hebben altijd wel een antwoord op vragen die we niet helemaal begrijpen en vertrouwen hierbij op aanwijzingen die flexplek huren rotterdam we niet kunnen verklaren noch verdedigen.
Vervangingsvragen Ik gebruik een eenvoudig model voor hoe we intuïtieve antwoorden op ingewikkelde vragen formuleren. Als het lastig is om een adequaat antwoord op een moeilijke vraag te vinden, gaat Systeem rop zoek naar een eenvoudigere vraag en zal het hierop een antwoord proberen te vinden. Ik noem het proces van het beantwoorden van die vervangende vraag substitutie. Ook gebruik ik de volgende termen:
De doe/vraag is het oordeel flexplek huren zwolle dat we proberen te vormen. De heuristische vraag is de eenvoudigere vraag die we in plaats van de eerste vraag proberen te beantwoorden.

Een onlogische bewering

Zelfs een onlogische bewering, zo stelt Gilbert, zal aanvankelijk voor waar worden aangenomen. Neem de volgende uitspraak: ‘Vissen eten snoep.’ Waarschijnlijk zag u nu een beeld van snoep etende vissen voor u, terwijl uw associatieve geheugen werd
7. Snel conclusies trekken 89
afgezocht op verbanden flexplek huren amsterdam die deze onzinnige uitspraak aannemelijk konden maken. Gilbert ziet falsificeren als functie van Systeem 2 en haalde een elegant experiment aan om dit aan te tonen. 1 De deelnemers kregen onlogische zinnen te zien, zoals ‘Een <linea is een vlam’, enkele seconden gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. Later moesten ze aangeven welke zinnen als juist waren geclassificeerd. In één uitvoering van het experiment moesten de respondenten tijdens de taak cijfers onthouden. Deze verstoring van Systeem 2 bleek een specifiek effect te hebben: ze maakte het lastig voor flexplek huren leeuwarden respondenten om onjuiste zinnen te falsificeren. In de latere geheugentest bleken de ‘belaste’ respondenten veel van de onjuiste zinnen als juist te hebben aangemerkt. De boodschap is duidelijk: als Systeem 2 door andere taken wordt belast, zullen we bijna alles voor waar aannemen. Systeem r is eenvoudig voor de gek te houden en geneigd om dingen te geloven. Systeem 2 is verantwoordelijk voor het in twijfel trekken en falsificeren van dingen, maar is soms met andere zaken bezig, en is bovendien lui. Er zijn aanwijzingen dat mensen eerder geneigd zijn ongegronde, overtuigende boodschappen (zoals reclames) te geloven wanneer ze moe en uitgeput zijn. De werking van het associatieve geheugen draagt bij aan een algemene bevestigingsbias. Bij de vraag ‘Is Sam aardig?’ flexplek huren rotterdam denken we aan andere aspecten van Sams gedrag dan bij de vraag ‘Is Sam onaardig?’ De welbewuste zoektocht naar een bevestigingsbias, ook wel positive test strategy genoemd, is tevens de manier waarop Systeem 2 een hypothese toetst. In tegenstelling tot de aanbevelingen van wetenschapsfilosofen, die menen dat hypothesen getoetst moeten worden door te proberen ze te weerleggen, zijn mensen (en wetenschappers) vaak op zoek naar gegevens die stroken met hun heersende overtuigingen. De op bevestiging gerichte bias van Systeem r geeft de voorkeur aan de kritiekloze acceptatie van suggesties en het overdrijven van de kans op extreme en onwaarschijnlijke gebeurtenissen. Als men u vraagt naar de kans dat Californië de flexplek huren zwolle komende dertig jaar door een tsunami wordt getroffen, zult u waarschijnlijk direct beelden van tsunami’s voor u zien, net zoals u eerder beelden van snoep etende vissen voor u zag. U bent dan geneigd de kans op een ramp te overschatten.

Het theorieboek

Denk eens terug aan uw schriftelijke rijexamen. Is het waar dat u een speciaal papiertje moet halen om een vrachtwagen te mogen besturen? Misschien hebt u flink geblokt en weet u nog op welke bladzijde van het theorieboek die informatie vermeld stond, evenals de achterliggende flexplek huren amsterdam logica. Dit was echter niet hoe ik studeerde: ik las de verkeersregels door en hoopte maar op het beste. Er waren echter vragen waarop ik niet direct het antwoord kon geven en waarbij ik slechts op mijn cognitieve gemak kon vertrouwen. Als een van de antwoorden bekend overkwam, ging ik er maar van uit dat dat het goede antwoord was. Deed het antwoord geen belletje rinkelen (of als het hoogst onwaarschijnlijk overkwam), dan verwierp ik het antwoord. De indruk van bekendheid wordt door Systeem 1 gegenereerd en Systeem 2 gebruikt die indruk om een oordeel te vellen.5 Wat we uit figuur 5 kunnen opmaken, is dat voorspelbare illusies zeker zullen plaatsvinden als een oordeel flexplek huren leeuwarden op de indruk van cognitief gemak of cognitieve spanning wordt gebaseerd. Alles wat het gemakkelijker maakt voor ons associatieve brein, zal onze overtuigingen kleuren. Een goede manier om mensen van onwaarheden te overtuigen is frequente herhaling, omdat bekendheid niet goed van waarheid kan worden onderscheiden. Autoritaire leiders en marketeers hebben dit altijd goed begrepen. Maar alleen flexplek huren rotterdam psychologen hebben ontdekt dat je niet het volledige feit of idee hoeft te herhalen om de suggestie van waarheid te wekken. Mensen die regelmatig de zinsnede ‘de lichaamstemperatuur van een kip’ te horen kregen, kwalificeerden de zin ‘de lichaamstemperatuur van een kip is zestig graden Celsius’ (of wat dan ook) eerder als waar.6 Bekendheid met een deel van de zin was al voldoende om de hele bewering bekend over doen laten komen en dus waar te laten lijken. Als u niet weet waar u een bepaalde bewering flexplek huren zwolle eerder hebt gehoord of geen andere manier hebt om de bewering te staven, hebt u geen andere mogelijkheid dan te vertrouwen op cognitief gemak.

Een beroep op Systeem 2

De vraag, ook gebruikt door Shane Frederick, doet wederom een beroep op Systeem 2. De vraag is of respondenten eraan denken dat Detroit, een stad met veel misdaad, in de staat Michigan ligt. Amerikaanse flexplek huren amsterdam studenten weten dit, en ook dat Detroit de grootste stad in die staat is. Maar kennis van een feit is niet altijd een gegeven. Bekende feiten hoeven zich niet altijd aan te dienen als we ze nodig hebben. Mensen die zich herinneren dat Detroit in Michigan ligt, geven een hogere schatting van de moordcijfers in die staat dan mensen zich dit feit niet voor de geest halen, maar de meesten van Fredericks respondenten dachten niet aan de stad toen ze de vraag over de staat kregen voorgelegd. De flexplek huren leeuwarden gemiddelde schatting bleek
5 4 Deel 1 – Twee systemen
inderdaad lager te zijn dan de schatting van een vergelijkbare groep respondenten die expliciet gevraagd werd naar de moordcijfers in Detroit. Het niet denken aan Detroit kan toegeschreven worden aan zowel Systeem r als Systeem 2. Of u aan de stad denkt als u naar de staat wordt gevraagd, is deels afhankelijk van de automatische functie van het geheugen. Mensen verschillen wat dit betreft. Het beeld van de staat Michigan is bij sommige mensen zeer uitgebreid. Inwoners van de staat zullen direct aan veel meer zaken denken dan mensen die elders wonen, liefhebbers van topografie zullen meer feiten kennen dan sportfanaten en intelligente mensen zullen zich een breder beeld van Michigan vormen dan hun minder intelligente medemens. Intelligentie omvat niet alleen het vermogen tot redenatie, maar ook het vermogen om relevante kennis uit het geheugen op te diepen en om deze kennis waar nodig toe te passen. De geheugenfunctie is een kenmerk van Systeem r. Toch heeft iedereen de mogelijkheid om alle relevante feitjes uit het geheugen op te halen – net flexplek huren rotterdam zoals men de keuze heeft om iets langer na te denken over het knuppelbalraadsel. De mate waarin dit controleren en zoeken gebeurt, is een kenmerk van Systeem 2. Het knuppel-balraadsel, het rozensyllogisme en de Michigan/Detroitvraag hebben iets gemeen. Het niet-slagen in deze tests lijkt, in elk geval tot op zekere hoogte, een kwestie van gebrekkige motivatie te zijn, van het niet goed je best doen. Iedereen die tot een goede universiteit wordt toegelaten, is in staat om de eerste twee kwesties door te beredeneren en om lang genoeg aan Michigan te denken om zich te herinneren dat de misdaadstad Detroit in die staat ligt. We weten dat dezelfde studenten veel ingewikkeldere vraagstukken kunnen oplossen als ze de neiging om af te gaan op hun eerste ingeving kunnen onderdrukken. Maar het gemak waarmee ze genoegen nemen met hun eerste ingeving is verontrustend. ‘Lui’ lijkt een harde kwalificatie van de zelfcontrole van deze jonge mensen en hun Systeem 2, maar is toch passend. De mensen die de zonde van intellectuele luiheid kunnen weerstaan, kunnen we meer ‘betrokken’ noemen. Deze flexplek huren zwolle individuen zijn alerter, intellectueel actiever, minder snel bereid om genoegen te nemen met op het eerste gezicht aanlokkelijke antwoorden, sceptischer ten opzichte van hun eigen ingevingen. De psycholoog Keith Stanovich zou ze rationeler noemen.12

Een nuttige personificatie

Een nuttige personificatie Ik probeer u steeds over te halen de twee systemen als individuen in onze hersenen te zien, met eigen persoonlijkheden, vermogens en beperkingen. Vaak gebruik ik zinnen waarin de systemen de hoofdpersoon zijn, zoals ‘Systeem 2 berekent de vermenigvuldiging’. Dergelijk taalgebruik wordt in professionele kringen als doodzonde gezien, aangezien de gedachten en handelingen van een persoon beschreven worden aan de flexplek huren amsterdam hand van gedachten en handelingen van kleine mannetjes in ons hoofd.6 Grammaticaal is de zin over Systeem 2 vergelijkbaar met: ‘De butler steelt het kleingeld.’ Mijn collega’s zouden erop wijzen dat de handelingen van de butler het verdwijnen van het kleingeld verklaart en dat de zin over Systeem 2 niet direct aangeeft hoe vermenigvuldigingen worden berekend. Mijn antwoord zou dan zijn dat de korte personificatie waarmee de berekening aan Systeem 2 wordt toegeschreven als beschrijving moet worden opgevat, en niet als verklaring. De zin heeft enkel betekenis omdat flexplek huren leeuwarden we al het een en ander over Systeem 2 weten. De zin is een korte versie van het volgende: ‘Hoofdrekenen is een vrijwillige activiteit die enige inspanning vergt, die niet moet worden uitgevoerd
1. De hoofdpersonages 3 7
tijdens het keren in druk verkeer en die vergezeld gaat van verwijde pupillen en een snellere hartslag.’ De uitspraak ‘autorijden in normale omstandigheden wordt geregeld door Systeem r’ betekent dat het besturen van een auto bijna automatisch gaat, zonder veel moeite. De uitspraak impliceert ook dat een ervaren bestuurder op een lege weg gewoon een gesprek met zijn bijrijder kan voeren. Tot slot betekent ‘Systeem 2 voorkwam dat James verkeerd op de belediging reageerde’ dat James agressiever zou hebben gereageerd als zijn zelfbeheersing verstoord zou zijn geweest (bijvoorbeeld door alcoholgebruik). Systeem r en Systeem 2 nemen in dit boek zo’n belangrijke plaats in, dat ik absoluut duidelijk wil maken dat het fictieve personages zijn. Systeem r en 2 zijn geen systemen in de zin van flexplek huren rotterdam entiteiten die een bepaalde wisselwerking hebben. Bovendien er is geen aanwijsbaar deel in onze hersenen waarin de systemen zijn gezeteld. U kunt zich nu met recht afvragen, wat voor nut heeft het om in een serieus boek fictieve personages met gekunstelde namen te introduceren? Het antwoord is dat de personages handig zijn, vanwege bepaalde eigenaardigheden in onze hersenen. Een zin wordt eerder begrepen als beschreven wordt wat een actor (Systeem 2) doet, en niet wat een actor is of welke kenmerken een actor heeft. Met andere woorden, ‘Systeem 2′ is een beter onderwerp van een zin dan ‘hoofdrekenen’. Ons brein, en vooral Systeem r, lijkt uitermate goed geschikt te zijn voor het vertellen en interpreteren van verhalen over actieve actoren, met flexplek huren zwolle persoonlijkheden, gewoonten en vermogens. Waarschijnlijk kreeg u direct een negatief beeld over onze butler; u verwacht nu meer ondeugdelijk gedrag van hem en zult hem langer onthouden. Ik hoop dat hetzelfde gebeurt met mijn fictieve personages.